200ezer Ft-os adatvédelmi bírságot kapott egy lakásszövetkezet a nem megfelelő lakói adatgyűjtésért

forrás: https://www.tht.hu/hirek/200ezer-ft-os-adatvedelmi-birsagot-kapott-egy-lakasszovetkezet-a-nem-megfelelo-lakoi-adatgyujtesert/1767

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság több felszólítás után 200.000 Ft-os bírsággal jutalmazta a nem megfelelő lakásszövetkezeti adatkezelést. A lakásszövetkezet azzal védekezett, hogy egy „szövetségtől” vásárolta az adatközlő lap sablonját, de érdemi lépéseket nem tett az ügy tiszázása érdekében.
2019. április 15. napján bejelentés érkezett a Hatósághoz, amelyben a bejelentő azt kifogásolta, hogy 2018. november 30. napján kelt levelében – majd ezt követően több alkalommal is, például 2019. május 2. napján – e-mail útján tájékoztatást kért az Ügyféltől, illetve annak képviselőjétől, személyes adatainak kezeléséről, mely leveleire azonban nem kapott választ. A bejelentő kifogásolta továbbá azt is, hogy az Ügyfél az adatközlő lap kitöltését kérte az általános adatvédelmi rendeletre hivatkozással, mellyel kapcsolatban a 2018. december 12. és 2019. május 2. napján kelt leveleiben – e-mail útján – szintén kérdésekkel fordult az Ügyfélhez, melyekre azonban nem kapott érdemi választ. Az ügyben az általános adatvédelmi rendelet 57. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (3) bekezdésének a) pontja alapján, NAIH/2019/3622. számon vizsgálati eljárás indult.

A Hatóság az általános adatvédelmi rendelet 58. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján megállapítja, hogy az Ügyfél a vizsgált időszakban olyan személyes adatok – telefonszám, email-cím – bejelentésére is kötelezte az érintetteket az Lszt. 43. §-a alapján az adatközlő lapon, amelyek kötelező kezelését az Lszt. nem írja elő, a Hatóság megállapítja, hogy az Ügyfél megsértette az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdését.

A Hatóság az általános adatvédelmi rendelet 58. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján megállapítja, hogy az Ügyfél adatkezelési tájékoztatói nem feleltek meg az adatvédelmi követelményeknek, megsértve ezzel az általános adatvédelmi rendelet 13. cikk (1)-(2) bekezdését.

A Hatóság az általános adatvédelmi rendelet 58. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján utasítja az Ügyfelet arra, hogy az adatközlő lapon csak olyan személyes adatok bejelentésére kötelezze az érintetteket, amelyeket az Lszt. alapján kötelező kezelnie.

A Hatóság az általános adatvédelmi rendelet 58. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján utasítja az Ügyfelet arra, hogy nyújtson megfelelő, az adatkezelés valamennyi körülményére kiterjedő tájékoztatást az érintettek számára.

A Hatóság megvizsgálta, hogy indokolt-e az Ügyféllel szemben adatvédelmi bírság kiszabása. E körben a Hatóság az általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (2) bekezdése és az Infotv. 75/A. §-a alapján mérlegelte az ügy összes körülményét és megállapította, hogy a jelen eljárás során feltárt jogsértések esetében a figyelmeztetés se nem arányos, se nem visszatartó erejű szankció, ezért bírság kiszabása szükséges.

A Hatóság a bírság összegének meghatározása során mindenekelőtt figyelembe vette, hogy az Ügyfél által elkövetett jogsértés az általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (5) bekezdés b) pontja szerint a magasabb összegű bírságkategóriába tartozó jogsértésnek minősül.