A GFM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása – a munkavédelmi oktatási tematika elkészítéséről.

forrás: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=955

A munkavállaló az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, megfelelő szakmai képesítéssel, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával és a munkavégzés kockázatainak ismeretében végezhet munkát. A munkáltató a munkavállalók oktatásáról köteles gondoskodni és igazolható, dokumentált módon meggyőződni az ismeretek elsajátításáról, addig a munkavállaló önállóan nem  végezhet munkát. A munkavédelmi ismeretek hiánya a munkavállalók életét, testi épségét, egészségét veszélyeztető és a munkabiztonságra kiható következményekhez vezethet. 

A szakmai anyaggal a munkavédelmi oktatási tematika elkészítéséhez nyújtunk segítséget, a vonatkozó jogi háttérre és a javasolt tartalomra kiterjedően.

A segédletben szereplő esetleírások a munkavédelmi ismeretek és információk hiánya miatt bekövetkezett munkabaleseteket mutatnak be.    

Az ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült „A munkavédelmi oktatási tematika elkészítése” témájú segédletben adunk tájékoztatást.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2023. január 1. napjától a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. § (3) bekezdése alapján az oktatási tematika elkészítése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység, így az oktatási tematikát munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyeknek kell elkészíteni.

Részlet „A munkavédelmi oktatási tematika előkészítése” témájú segédletből: