A GFM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása – Amit a munkavédelemről mindenkinek tudni kell!

forrás: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=942

A munkavállalók egészségének, testi épségének, munkavégző képességének megőrzése, védelme a munka világában alapvető cél és feladat. Ennek érdekében a munkahelyen meg kell előzni a munkabaleseteket, és meg kell valósítani, hogy a munkavégzésből eredő megterhelések, a munkakörnyezetből származó kóroki tényezők ne károsítsák a munkavállaló egészségét, ne rontsák munkavégző képességét. Ennek felelős végrehajtója a munkáltató, akit e feladatában a munkavédelmi hatóság ellenőrzéseivel és tanácsadási tevékenységével segít.

A munkáltatók ellenőrzését a munkahelyeken a területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró szervezeti egységei végzik.

A munkavédelmi hatósági feladatok szakmai irányítója a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztálya.

Az alapvető munkavédelmi ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült „Amit a munkavédelemről mindenkinek tudni kell!” című szórólapon adunk tájékoztatást.

részlet az „Amit a munkavédelemről mindenkinek tudni kell” című szórólapból