A GFM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása – veszélyes anyagokkal végzett munkavégzés biztonságáról.

forrás: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=925

A mindennapi élet számos területén érintkezhetünk olyan veszélyes anyagokkal, amelyek ártalmasak lehetnek egészségünkre és biztonságunkra. Egyes veszélyes anyagok tűz- vagy robbanásveszélyesek, míg mások egészségkárosító hatásúak lehetnek, a bőr, a légutak, a tüdő, vagy egyéb szervek megbetegedését okozhatják. Esetenként egy-egy veszélyes anyagban, keverékben több veszélyes tulajdonság (fizikai, egészségi vagy környezeti veszély) is kombinálódhat.

A veszélyes anyagok/keverékek felismerésére és biztonságos felhasználására, kezelésére, tárolására a csomagoláson elhelyezett címke, feliratozás, valamint a biztonsági adatlapok információi szolgálnak.     

A vonatkozó  jogszabályok előírják, hogy a munkáltatók kötelesek kémiai kockázatelemzést végezni és ez alapján megfelelő intézkedéseket hozni a kockázatok minimálisra csökkentése érdekében.

Munkavédelmi kérdésben a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztályától kérhet tájékoztatást. A munkavédelmi tanácsadás elérhetőségei:  
e-mail: munkavedelem-info@tim.gov.hu, telefon: 06-80/204-292. Az ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült „Veszélyes anyagokkal végzett munkavégzés biztonsága” témájú szórólapban adunk tájékoztatást.