A munkavállalóknak a rák kockázati tényezőivel szembeni kitettségéről Európában végzett felmérés

forrás: https://osha.europa.eu/hu/facts-and-figures/workers-exposure-survey-cancer-risk-factors-europe

Az EU-OSHA felmérése az európai munkavállalóknak a rák kockázati tényezőivel szembeni kitettségéről azt vizsgálja, hogy Európában a munkavállalók mennyire vannak kitéve a rák bizonyos kockázati tényezőinek. A szervezet hat országban több ezer munkavállalót kér fel arra, hogy válaszoljon a napi feladataikra összpontosító és a jelenlegi munkakörükre szabott kérdésekre.

Mivel becslések szerint az EU-ban és más fejlett országokban a munkával összefüggő összes haláleset 53%-a a ráknak tulajdonítható, mind a munkavállalók biztonsága és egészsége, mind a termelékeny és fenntartható gazdaság érdekében megbízható adatokra van szükség a rák kockázati tényezőinek való munkahelyi kitettséggel kapcsolatban.

Az EU-OSHA felmérést készít a munkavállalóknak a rák kockázati tényezőivel szembeni kitettségéről Európában, hogy jobban megismerje a kitettségek legnagyobb részét okozó, rákkeltő kockázati tényezőket. A felmérés szintén vizsgálja a leggyakoribb expozíciós helyzeteket és a különféle rákkeltő kockázati tényezőknek – köztük az azbesztnek, benzolnak, krómnak, dízelmotorok kipufogógázainak, nikkelnek, szilikátpornak, UV-sugárzásnak, fapornak és egyebeknek – kitett munkavállalók számát és jellemzőit. A felmérés célja a tájékoztató kampányok és megelőző intézkedések célzottabbá tétele, valamint a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalhoz való hozzájárulás.

A felmérés továbbá olyan információk biztosítására törekszik, amelyek adott esetben hozzájárulhatnak az uniós jogszabályok frissítéséhez a veszélyes anyagokkal szembeni védelem fokozása és a foglalkozási eredetű rákos megbetegedések elleni küzdelem érdekében, különös tekintettel a rákkeltő anyagokról, a mutagénekről és a reprodukciót károsító anyagokról szóló irányelv jövőbeli módosítására irányuló lehetséges javaslatok előkészítésére.

Emellett ez a felmérés a várakozások szerint hozzájárulást nyújt a rák elleni küzdelemre irányuló európai terv keretében folytatott munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági tevékenységekhez, és támogatja az Európai Unió 2021–2027-es munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai keretének a foglalkozási eredetű, különösen a rákos megbetegedések jobb megelőzését célzó egyik kulcsfontosságú célkitűzését.

A felmérési projekt áttekintése

A felmérés szakaszai

2017

Elkészült a rákkeltő anyagoknak való munkavállalói kitettséget vizsgáló felméréssel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány, amely egy, a foglalkozási kitettség felmérésére irányuló innovatív eszköz (Occupational Integrated Database Exposure Assessment System, OccIDEAS) alkalmazásával készült, sikeres ausztrál felmérésen alapult.

2020

Megkezdődött az előkészítő munka azon országok kiválasztásával, ahol a felmérést először elvégzik, valamint a módszertan kidolgozására és az ausztrál mintának az európai közegbe való, az ausztrál felmérésben használt alkalmazás (OccIDEAS) felhasználásával történő átültetésére irányuló első lépések megtételével.

2021 és 2022

A felmérést összeállították, az adott helyzetekhez igazították, és a fordítások is elkészültek. 2022 tavaszán kísérleti tesztet végeztek. A felmérésre 2022. szeptember és 2023. január között kerül sor, az EU hat tagállamában: Finnországban, Franciaországban, Írországban, Magyarországon, Németországban és Spanyolországban. A mintegy 25 000 kérdőív kitöltéséhez képzett kérdezőbiztosok fogják felhívni a munkavállalókat mobiltelefonjukon.

2023 és 2024

Az első eredményeket a tervek szerint 2023 végén teszik közzé. Emellett az EU-OSHA egy, az innovatív módszertant ismertető jelentést is közzé fog tenni. A felmérés eredményeit egyes konkrét témákkal kapcsolatos részletes tanulmányokat magukban foglaló másodlagos elemzésekkel egészítik ki. Az értékelés után döntenek arról, hogy a felmérést több országra és további kockázati tényezőkre is kiterjesztik-e.