A rendkívüli munkavégzés díjazásáról

A GFM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának tájékoztatása.

forrás: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=997

A munkaidő-beosztástól eltérő munkaidő, a munkaidőkereten vagy elszámolási időszakon felüli munkaidő, és az ügyelet tartama rendkívüli munkaidő. A rendkívüli munkaidőben végzett munka munkavállalói oldalon olyan többlet-igénybevételnek minősül, melyet a munkáltatónak ellentételeznie kell. Az ellentételezés formája függ attól, hogy a rendkívüli munkavégzés milyen időszakra esik, az lehet bérpótlék, szabadidő vagy a kettő kombinációja, heti pihenőnap (heti pihenőidő) illetve további lehetőségként átalánydíjazás megállapítása. A díjazás a munkavállalót a rendes munkabérén felül illeti meg, vagyis emellett megilletik mindazok a díjazások, amelyek egyébként a rendes munkaidőben történő munkavégzés esetén is megilletnék.   

Az ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült „Rendkívüli munkavégzés díjazása”  témájú kiadványban adunk tájékoztatást.

Részlet a „Rendkívüli munkavégzés díjazása” témájú kiadványból: