Fontos jogszabályi változás, a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók védelméről

2020. február 7-én hatályba lépett a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 31.) EüM-SzCsM együttes rendelet.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megteremtésének kötelezettsége a munkáltató alapvető feladata, az új ITM rendelet korszerű, az EU tagországokban alkalmazott jó gyakorlattal való konformitást is megteremtő határértékek meghatározásával segítséget nyújt egyrészt a munkáltatók számára a kötelezettségeik teljesítéséhez, másrészt hatékonyan képes szolgálni a munkavállalók egészségvédelmét.

A jogszabály letölthető az OMMF oldaláról: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=725

Növények a lakóházak menekülési útvonalán

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a lakáson kívüli közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak külön meghatározott kivétellel nem helyezhetők el.

Ez a kivétel pedig úgy szól, hogy lakórendeltetésű épületek, épületrészek lakáson kívüli közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, ha a menekülési útvonalat az előírt minimális méret alá nem szűkítik le.

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján az épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése miatt kötelezően 20-500 ezer forintig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki a tűzvédelmi hatóság.

A tűzvédelmi bírság elkerülése, egyúttal a mindennapi élet megkönnyítése, a biztonságos környezet kialakítása érdekében érdemes a Tűzvédelmi Házirendben iránymutatást adni a növények elhelyezésére.

A teljes cikk itt olvasható: https://www.langlovagok.hu/8698/novenyek-a-lakohazak-menekulesi-utvonalan/