Az orosz-ukrán háború munkajogi hatásai

forrás: https://www.hrportal.hu/hr/az-orosz-ukran-haboru-munkajogi-hatasai-20220414.html

2022. február 24-én vette kezdetét az orosz fegyveres invázió Ukrajna ellen, amelynek hatására tömegek kényszerültek elhagyni Ukrajna területét annak érdekében, hogy ideiglenesen letelepedjenek egy környező biztonságos európai országban. De milyen szabályok vonatkoznak az Ukrajnából menekülők foglalkoztatására? Óváry-Papp Nóra és Hajduk Gábor, a Baker McKenzie szakértői foglalták össze.

Az Európai Unió gyors reakciójának köszönhetően az Európai Unió Tanácsa 2022/382 sz. végrehajtási határozatában döntött az ideiglenes védelemről szóló 2001/55/EK irányelv által biztosított átmeneti védelem engedélyezéséről, ezáltal az EU tagállamai kötelesek átmeneti védelmet biztosítani az Ukrajna területéről menekülők számára.

Ideiglenes védelemre jogosultakra vonatkozó szabályok

Az Európai Unió Tanácsának 2022/382 végrehajtási határozata és az uniós döntés végrehajtása érdekében a magyar kormány által elfogadott 86/2022 (III.7.) Kormányrendeletet („Rendelet”) értelmében Magyarország ideiglenes védelmet nyújt a háború elől 2022. február 24-e után Magyarországra menekülő:

  • ukrán állampolgároknak;
  • azoknak, akik korábban Ukrajnában hontalanként (tehát akiknek nincs semmilyen állampolgársága), vagy menekültként (akik más állam polgárai, de Ukrajna menekültként ismerte el őket) éltek; valamint,
  • a fenti két kategória családtagjai (házastárs, igazolt élettárs, 18 év alatti gyermekek, olyan rokon, akit a fentiek tartottak el, pl. idős szülő, beteg testvér).

Magyarországon az ukrán állampolgárokat bizonyos esetekben eddig is az általánosnál kedvezőbb eljárás alapján lehetett foglalkoztatni a szomszédos országok állampolgárainak meghatározott hiányszakmákban történő foglalkoztatására vonatkozó szabályok szerint. Az új szabályok alapján ideiglenes védelmet kérőkre, valamint az ideiglenes védelemmel rendelkezőkre („menedékesek”) is vonatkoznak bizonyos kedvezmények és könnyítések a foglalkoztatásuk tekintetében.

Az ukrán állampolgárok a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint vállalhatnak munkát, emiatt foglalkoztatásuk az ország területén belül főszabály szerint engedélyezhez kötött, kivéve, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott hiányszakmák valamelyikében kerülnek foglalkoztatásra. Ilyen esetben ugyanis a 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) 26. pontja alapján, engedélymentesen vállalhatnak munkát. Ez a kedvezmény nem csak a menedékesekre vonatkozik, hanem azokra az ukrán állampolgárokra is, akik az új típusú, biometrikus útlevelükkel utaznak be Magyarország területére és tartózkodnak bármely 180 napos perióduson belül maximum 90 napot.

A hiányszakmák között megtalálhatóak többek között bizonyos IT munkakörök, építőmérnök, szakács és pincér is. A teljes listát ezen a linken keresztül lehet ellenőrizni.

Azok az ukrán állampolgárok, akik nem hiányszakmában kerülnek foglalkoztatásra, kizárólag munkavállalási engedély birtokában foglalkoztathatók, amelyet a munkáltatónak kell igényelnie az illetékes kormányhivatalnál. A menedékes státusszal rendelkező munkavállalók esetén a kormányhivatal kedvezményes eljárásban adja ki a munkavállalási engedélyt, ami azt jelenti, hogy előzetes munkaerőpiaci vizsgálat nem szükséges a munkavállalási engedély igénylésénél.

Ukrajnából menekülő harmadik országbeli állampolgárok helyzete

A korábbi szabályozástól eltérően a harmadik országbeli állampolgárok – annak ellenére, hogy szabályszerűen tartózkodtak Ukrajna területén – nem jogosultak ideiglenes védelmet kérelmezni, kivéve, ha családtagjuk ukrán állampolgár.

Az Ukrajnában legálisan tartózkodó és Magyarország területére 2022. február 24-e után beutazó harmadik országbeli állampolgárok így ideiglenes magyarországi tartózkodási engedélyt kérhetnek a hazájukba való visszautazáshoz, vagy az általános szabályok szerint nyújthatnak be tartózkodási engedély iránti kérelmet, azzal a kedvezménnyel, hogy kérelmüket Magyarország területén nyújthatják be egy méltányossági levél segítségével.

Állami támogatás ukrán állampolgárok foglalkoztatására

A Magyar kormány az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, Ukrajna területéről 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország területére érkezett, ukrán állampolgársággal vagy ukrán-magyar kettős állampolgársággal rendelkező személyek Magyarországon történő foglalkoztatásának elősegítése érdekében támogatást nyújt a munkáltatók részére, ha

a) a munkáltató az ukrán állampolgárt munkavállalóként 2022. február 24-én vagy azt követően foglalkoztatja,

b) a munkavállaló foglalkoztatása Magyarország területén történik,

c) a munkavállaló munkaviszonya határozott vagy határozatlan időre, legalább heti húsz órában történő foglalkoztatásra jön létre, 

d) a munkáltató Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik;

e) a munkáltató a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelel; és

f) a munkáltató nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

A támogatás a munkáltató kérelme alapján nyújtható, amely kérelmet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton keresztül lehet benyújtani.

A kormányhivatal a támogatás iránti kérelmet 8 napon belül vizsgálja meg.

A támogatás a munkaviszony fennállásának idejére, legfeljebb 12 hónapra biztosítható, amely a munkáltató kérelmére, újabb tizenkét hónappal meghosszabbítható.

A támogatás mértéke munkavállalónként havonta a munkavállaló lakhatási és utazási költségének az 50%-a, ami nem haladhatja meg munkavállalónként a 60 000 forintot és a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forint összegét.

Óváry-Papp Nóra és Hajduk Gábor