Ebben az iparágban találták a legtöbb súlyos munkavédelmi kihágást tavaly

forrás: https://mubi.hu/hirek/munkabiztonsagi-dokumentumok/ebben-az-iparagban-talaltak-a-legtobb-sulyos-munkavedelmi-kihagast-tavaly

A Munkavédelmi Hatóság 2023-as vizsgálatainak eredménye alapján az építőiparban volt a legtöbb súlyos jogsértés, de a feldolgozóipar, a gépipar és a mezőgazdaság területe is bővelkedik hasonló kihágásokban. 

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, az építőipar még mindig kritikus terület és fokozott figyelmet igényel munkavédelmi szempontból, ezt alátámasztják a tavalyi ellenőrzések is A szabálytalan körülmények között foglalkoztatott munkavállalók 33%-a (32 618 fő) volt súlyos szabálytalansággal érintett, ők nagyrészt ezen a területen dolgoznak. 

Érintett a feldolgozóipar is

Az építőiparban a legtöbb súlyos jogsértés az építés alatt álló épületek emeleti szintjein és a munkaállványokon történő munkavégzés során jelentkezik. A leesés elleni védelem hiányával és az egyéni védőeszközök nem megfelelő használatával is több esetben találkoztak a hatóságok. Gyakori volt, hogy a védőeszköz használatához szükséges kikötési pontokat nem jelölték ki.

Emellett a mélyépítési munkák során a beesési veszély is komoly kockázatot jelent, különösen a munkaárkok és aknák közelében. A bontási munkák során a hullámpala héjazat eltávolítása jelentős veszélyforrás, hiszen a hiányos leesés elleni védelem súlyos sérüléseket okozhat a munkavállalóknak.

feldolgozóipar, gépipar és mezőgazdaság területén szintén gyakoriak voltak a súlyos veszélyhelyzetek, melyeket a védőburkolatok elmaradása, illetve a biztonsági berendezések hiánya, működésképtelensége okozott.  A villamos berendezések használatával kapcsolatos súlyos szabálytalanságok főként a megfelelő rögzítés hiánya és a villamos vezetékek mechanikai védelmének elhanyagolása miatt következtek be. A gépkezelői jogosultság hiánya vagy nem megfelelő használata is jellemző kihágásnak bizonyult különösen az emelő- és rakodógépek esetében.

A munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok elmulasztására is számos alkalommal volt példa, ahogy az egyéni védőeszközök hiányára is. Mindkettő súlyos veszélyekkel járhat a veszélyes anyagokkal való érintkezés vagy a magas zajszint miatt.

Az említett veszélyforrásokra való odafigyelés és megfelelő intézkedések megtétele elengedhetetlen a munkavállalók biztonságának és egészségének védelme érdekében. A szabályozások szigorítása és a szakszerű felügyelet kulcsfontosságú a munkahelyi balesetek és sérülések minimalizálása érdekében. A megfelelő munkavédelmi kultúra kialakítása és fenntartása minden szereplő felelőssége, és hozzájárul a munkahelyek biztonságának növeléséhez.