Építési területek tűz- és balesetvédelme – Műszaki megoldási lehetőségek

forrás: https://www.vedelem.hu/hirek/0/3866-epitesi-teruletek-tuz-es-balesetvedelme-–-muszaki-megoldasi-lehetosegek

Az építési területek magas kockázatot jelentenek, ma még ennek ellenére alacsony az erre való felkészülés. Arra hivatkozunk, hogy ez csak egy ideiglenes munkahely. Ez az ideiglenesség sokszor évekig tart és éppen az építkezés utolsó fázisában a legnagyobb a kockázat. Létezik erre mobil műszaki megoldás. Milyen lehetőségeink vannak arra, hogy a legújabb technológiákat alkalmazzuk? Azon belül milyen védelmi szinteket választhatunk?

Lehetséges műszaki megoldás és védelmi szintek

Az építési területeken az elsősegély-hívás, illetve a tűzjelzés és riasztás megvalósítására kínál megoldást a kifejezetten erre a célra kifejlesztett WES vezeték nélküli mobil tűzjelző, evakuációs rendszer, illetve legújabb verziója a WES3, amely kiegészült elsősegélyhívó és késleltetési funkcióval.

A rendszer alkalmazása során három fő védelmi koncepciót (szintet) lehet alkalmazni az elérni kívánt célnak megfelelően. Az alkalmazott védelmi szint, a rendszerelemek tényleges mennyisége és elhelyezése, tekintettel az átmeneti, gyakran változó környezetre, a megrendelő vagy az általa megbízott kompetenciája.

1. Alapvédelem – elsősegély hívás, kézi tűzjelzés

Alapvédelemről beszélhetünk, ha a rendszer alkalmazásával elsődleges célunk az elsősegély-hívás és a kézi tűzjelzés lehetőségének biztosítása, illetve a riasztás megoldása az építkezés teljes területén az EU-s és magyar jogszabályi elvárásoknak megfelelően, azon időszakokban, amikor a munkaterületet használják.

Ebben az esetben ún. kézi jelzésadós riasztó egységeket (Fire Point-okat) helyezzük el az építkezés főbb pontjain (pl. szintenként és lépcsőházanként min. egy-egy egységet, ahogy az ábrán is látható).

http://vedelem.hu/wm.php?f=6539


Példa egy alapvédelem megvalósítására

Bármely egységen megnyomva a kézi jelzésadót, a hálózatba kötött ezközökön megszólalnak a hang- vagy hang-fény jelzők, illetve a jelzés megjelenik a központi egységen („tűzjelző központ”-on) is. Abban az esetben, ha GSM-es központot alkalmazunk (kiegészítő SIM kártyával), a jelzések átjelezhetők még 6 telefonszámra is SMS formájában.  A WES3-nál lehetőség van a munkahelyi balesetek elkülönített jelzésére anélkül, hogy az evakuálás a területen megkezdődne. A jelzés ebben az esetben csak a központon és a telefonokon jelenik meg evakuációs riasztás nélkül.

http://vedelem.hu/wm.php?f=6540


Az „alapok”: kézi jelzésadós riasztó egység

Az alapvédelem esetén helyi jelzés természetesen csak akkor várható, ha a területen tartózkodnak, ezért ez a megoldás elsősorban életvédelmi feladatokat szolgál.

2. Magasabb szintű védelem – automatikus tűzérzékelők

Amennyiben az életvédelmen felül a vagyonvédelem is szempont, az alaprendszert kiegészítjük automatikus tűzérzékelőkkel. Ebben az esetben a védelembe bevont területekről már akkor is kapunk tűzjelzést, ha ott nem tartózkodik senki (pl. éjszaka, az éppen nem használt területekről, raktárakból).

Az automatikus érzékelők elhelyezésénél nem feltétlenül kell szigorúan ragaszkodni a megszokott érzékelő kiosztásokhoz, hiszen a védhető terület nagysága alapvetően egy ’megállapodás’ kérdése a műszaki előírásokban (Magyarországon a TvMI-ben), ami a még „elfogadható” késleltetés mértékét reprezentálja. Természetesen igaz a megállapítás, hogy minél több automatikus érzékelőt helyezünk el a területen, annál nagyobb eséllyel és rövidebb időn belül kapunk tűzjelzést, de ebben az esetben kompromisszumot lehet kötni, és néhány szempont figyelembevételével egy optimális kiosztást alkalmazni. Ilyen szempontok lehetnek:

  • Összefüggő nyitott, vagy válaszfalakkal még fel nem osztott terenként legalább egy érzékelő elhelyezése.
  • Raktározásra használt, vagy a munkások által ritkábban bejárt terek, helyiségek, konténerek védelme.
  • Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) követően a munka helyszín környezetében 24 órára érdemes elhelyezni ideiglenesen egy-egy érzékelőt.
http://vedelem.hu/wm.php?f=6541


Példa egy magasabb szintű védelem megvalósítására

3. Teljes körű védelem – minden területen

Teljes körű védelemről akkor beszélhetünk, ha a rendszert a „végleges tűzjelző berendezések”-hez hasonló tervezési elvek szerint alkalmazzuk, vagyis minden egyes területet védünk automatikus érzékelőkkel is. Ez a megoldás anyagi szempontból gyakorlatilag csak extrém kockázatok, vagy kiemelt jelentőségű, értékű védett épületek esetén javasolt.

http://vedelem.hu/wm.php?f=6542


Példa egy teljeskörű védelem megvalósítására

A különböző szintű megoldásokkal az elvárásoknak, kockázatoknak megfelelő védelmi szintet lehet megvalósítani, amit akár a projekt előre haladtával lehet módosítani. A rendszer egyszerűségében rejlik nagyszerűsége.

A leírt védelmi megoldásokon felül a legújabb WES3 rendszer – figyelembe véve a balesetek kiemelkedően magas számát az építkezéseken, – megoldást nyújt nem csak a tűzjelzésre és az evakuációra, de az elsősegélyhívásra is, kielégítve ezzel az Európai Irányelveket, élvezve a biztosítók és H&S szervezetek elismerését.

Mohai Ágota tűzvédelmi mérnök, tűzvédelmi berendezés tervező, egyetemi tanársegéd
High Security Kft., WES üzletágvezető
+36 30 979 1444, mohai.agota@gmail.com
www.wesfire.hu