Ezek a dokumentumok minden vállalkozásnál kellenek az egyéni védőeszközök nyilvántartásához

a teljes cikk forrása: https://mubi.hu/hirek/ezek-a-dokumentumok-minden-vallalkozasnal-kellenek-az-egyeni-vedoeszkozok-nyilvantartasahoz

A munkahelyi egyéni védőeszközök megfelelő kiválasztása, beszerzése és dokumentálása a munkáltató felelőssége. Ebben a cikkben összefoglaltuk, milyen dokumentumokra van szükség, hogy a vállalkozása megfeleljen a jogszabályoknak, végül pedig mutatunk egy hatékony rendszert, amivel könnyedén kivitelezhető az egyéni védőeszközök kötelező adminisztrációja.

Mi az egyéni védőeszköz?

Sisakok, kesztyűk, szemüvegek. Az egyéni védőeszközök alapvetően a munkavállalók biztonságát szolgálják. Ha egy munkahelyen veszély áll fenn, ezek az eszközök hivatottak arra, hogy a dolgozó veszélynek való kitettségét csökkentsék, legyen ez a magasból való leesés, vagy a munkahelyen jelen lévő veszélyes anyagok hatása. Biztosítják a testi épséget és csökkentik a károkat egy esetleges munkabaleset során. Részletes jogszabály tartalmazza az egyéni védőeszközök juttatására vonatkozó előírásokat.

Több kategóriában is találkozhatunk ilyen eszközökkel, melyeket különböző szabványjelzésekkel jelölnek. Van külön védőberendezések kategória, védőruházatok, fejvédő eszközök, légzésvédő eszközök, mentőmellények, úszást segítő és lebegtető eszközök (elmerülést gátló). Kéz-és karvédelemre, illetve lábszár- és lábfejvédelemre is más eszköz szükséges, ahogy a leesés és az elcsúszás elleni védelmet is külön kategóriába sorolják.

A jogszabályban a védőeszközöket nem a típusuk szerint kategorizálják, hanem I. II. és III. kategóriákat határoztak meg, amelyekkel szemben az egyéni védőeszközöket szánják. Az alábbi képen látható ez részletesen.

https://mubi.hu/uploads/content/aaf.jpg

Védőeszközök – Mi a munkáltató felelőssége?

Először is, a munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő kockázatértékelés alapján helyesen válassza meg a védőeszközöket. Ezt követően biztosítania kell a védőeszközök rendelkezésre állását, és rögzítenie kell ezek használatára vonatkozó szabályokat. Fontos, hogy ezek a szabályok világosak és érthetőek legyenek minden dolgozó számára.

A munkáltató felelős azért is, hogy a dolgozóknak juttatott védőeszközök mindig megfelelő állapotban legyenek. Emellett ellenőriznie kell a védőeszközök rendeltetésszerű használatát és biztosítania kell, hogy minden dolgozó megfelelően használja azokat. Sérülés vagy elhasználódás esetén biztosítania kell a megfelelő utánpótlást.

Fontos megjegyezni, hogy a munkavédelmi előírások megsértése súlyos következményekkel járhat a munkáltatóra nézve. A munkavédelmi bírság összege jelentős lehet, 50 000 forinttól egészen 10 millió forintig terjedhet.

Hogyan határozzuk meg, milyen védőeszközre van szükség?

Először is, fontos felmérni a munkahelyen jelenlévő veszélyforrásokat, ebben közreműködik a munkavédelmi szolgálat is. Ez azt jelenti, hogy át kell gondolnunk, milyen potenciális veszélyek lehetnek jelen a munkavégzés során, és ezek ellen milyen védőeszközök szükségesek. Így készül el a vállalkozásunk kockázatértékelése – az elvégzett veszélyazonosítás, veszélyjellemzés és expozícióbecslés alapján határozzák meg, milyen védőeszközökre van szükség. Ezután ingyenes biztosítani kell a dolgozók számára minden ilyen kelléket, illetve oktatást kell kapniuk a használatukról is.

A munkavállalók kötelessége az egyéni védőeszközök rendeltetésének megfelelő használata és tisztítása. Joguk van megtagadni a munkavégzést, ha az életüket, egészségüket vagy testi épségüket veszélyezteti az egyéni védőeszközök hiánya vagy működésképtelensége.

Milyen dokumentumok kellenek?

1. Juttatási rend

Először is, fontos tudni, hogy a munkáltató köteles írásban meghatározni a védőeszközök juttatásának rendjét. Ez a folyamat munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül, így a munkáltatón kívül a szaktevékenységet ellátó személyeknek is alá kell írniuk. Ebben a dokumentumban rögzítik a védőeszközökkel kapcsolatos feladatokat a beszerzéstől a selejtezésig, valamint az ezekért felelős személyeket és a végrehajtási határidőket is.

Ezenkívül a munkáltatónak meg kell határoznia, hogy mely munkafolyamatok, technológiák és anyagok esetén szükséges az egyéni védőeszköz biztosítása. Például, ha valaki lánghegesztőként dolgozik, vagy ipari alpintechnikusként tevékenykedik, valószínűleg védőeszközökre lesz szüksége a biztonságos munkavégzés érdekében. Fontos, hogy minden dolgozó tisztában legyen a saját védőeszközeivel és azok helyes használatával.

2. Tanúsítványok

Kizárólag olyan egyéni védőeszközöket használhatunk, amelyek megfelelnek az uniós előírásoknak. Ez azt jelenti, hogy minden védőeszköznek rendelkeznie kell EU-megfelelőségi nyilatkozattal és magyar nyelvű tájékoztatóval. Különösen fontos ez az II. és III. kategóriájú védőeszközök esetében, melyekre EU-típusvizsgálati tanúsítvány is szükséges.

3. Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos egyéb dokumentumok

A munkáltató felelőssége nem csupán az egyéni védőeszközök biztosítása és kiválasztása, hanem a tevékenységük dokumentálása és nyilvántartása is. De miért is fontos mindez, és mi kerül bele ebbe a dokumentációba?

Az egyéni védőeszközök juttatásával kapcsolatos tevékenységek dokumentálása elsősorban a munkáltató saját feladatainak nyomon követhetősége miatt szükséges. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatónak tudnia kell, hogy milyen védőeszközök kerültek kiosztásra, kik használják azokat, és milyen időpontban történt a juttatás vagy a cseréjük.

Emellett azonban az ellenőrzést végző hatóság kérelmére is igazolni kell a feladatok ellátását. Ezért fontos, hogy a munkáltató rendelkezzen minden szükséges dokumentációval és nyilvántartással, amelyek a következőket foglalják magukban:

  • A kockázatbecslés, kockázatértékelés és kockázatkezelés adatai.
  • Az egyéni védőeszköz kiválasztására vonatkozó információk.
  • A munkahigiénés vizsgálatok eredményei.
  • Az egyéni védőeszköz juttatás rendje, ideértve a mentési tervet is.
  • A munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek véleményei és ajánlásai.
  • A munkavállalók orvosi igazolásai az egyéni védőeszköz használhatóságáról.
  • Az egyéni védőeszközökre vonatkozó oktatás és gyakorlat dokumentációja.
  • Az időszakos felülvizsgálatok és karbantartások dokumentumai.
  • Az esetleges munkabalesetek esetén végzett vizsgálatok dokumentációja.
  • Az engedélyezett védőeszközök munkahelyről történő elvitelének írásbeli engedélye.