FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK

forrás: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=573

Foglalkozási megbetegedésnek nevezzük a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodást, amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve amely a munkavállalónak az optimálistól eltérő igénybevételének a következménye.

Az orvosi tevékenység körében észlelt foglalkozási betegség gyanúját a munkáltató telephelye (munkavégzés helye) szerint illetékes munkavédelmi hatósághoz be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és – amennyiben a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv az esetet foglalkozási megbetegedésként elfogadja – nyilvántartásba kell venni. A bejelentést az észlelő orvosnak kell megtennie, a kivizsgálást a munkavédelmi hatóság végzi, melybe a munkáltatón és a bejelentett dolgozón kívül bevonja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát, a munkavédelmi képviselőt, valamint a minisztérium orvos végzettségű kormánytisztviselőjét is.

A foglalkozási megbetegedés gyanújának bejelentéséhez szükséges nyomtatvány (és kitöltési útmutató) – letöltés

Bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke – letöltés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedéseket vagy ezek elmulasztását, valamint a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálásának  elmulasztását sérelmező személy bejelentésének kivizsgálása okán történő személyes adatkezelésre

*A foglalkozási betegségek bejelentésével és kivizsgálásával kapcsolatos részletes előírásokat a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet tartalmazza.

A foglalkozási betegség esetén járó egészségbiztosítási ellátásokra (pl. 100%-os táppénz) többlépcsős eljárás végén, a foglalkozási betegség megállapításáról szóló határozat ad jogot. A táppénz különbözet számfejtése az eljárás befejezése után történik. 
A folyamat az alábbi főbb lépésekből áll:

  1. munkavédelmi hatóság a bejelentett foglalkozási megbetegedés gyanút kivizsgálja.
  2. A vizsgálati dokumentáció alapján a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv (Nemzeti Népegészségügyi Központ Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya, a továbbiakban: NNKvéleményt ad, hogy elfogadja-e a bejelentett esetet foglalkozási megbetegedésként.
  3. táppénz folyósítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv döntést hoz az NNK véleménye alapján a foglalkozási megbetegedés tényének elbírálásáról, amely a társadalombiztosítási ellátás igénybevételéhez szükséges.
  4. Táppénz különbözet számfejtése, utalása.