Frissült a munkavédelmi érdekképviseletről szóló tájékoztató

Az Országos Munkavédelmi Bizottság közleménye

forrás: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=857

A munkavédelem országos érdekegyeztető szerve, az Országos Munkavédelmi Bizottság megújította a munkavédelmi érdekképviseletről szóló tájékoztatását és ajánlását.


A munkavédelmi képviselő a munkavállalók által megválasztott személy, aki az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket képviseli. Ennek keretében a munkavédelmi képviselő meggyőződhet a biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről; tájékoztatást kérhet, véleményt nyilváníthat munkavédelmi kérdésekben; illetve a munkáltatónál intézkedéseket kezdeményezhet.


Az ajánlás az elmúlt időszak jogszabályváltozásai és a képviselők működési tapasztalatai alapján aktualizálva, közérthető formában tartalmazza a feladatellátására, képzésére vonatkozó hasznos tudnivalókat.
A függelék a munkavédelmi képviselő választás szabályait foglalja össze, valamint módszertani anyagokat, iratmintákat tartalmaz, amely elősegíti a szakszerű választást.


A naprakész ajánlás kiadásával a Bizottság célja a munkavállalók munkavédelmi érdekérvényesítő szerepének, a munkavédelmi feladatok elvégzésében történő részvételének erősítése, a munkavédelmi képviselők hatékony feladatellátásának támogatása. A munkavédelmi képviselők tevékenységükkel hozzájárulhatnak a munkakörülmények javulásához, a munkavédelem fejlesztéséhez, aminek eredményeként kevesebb munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés következhet be.