Hogyan alkalmazzuk az oltóanyagegységet a tűzoltó készülékek kiválasztásához?

forrás: https://www.vedelem.hu/hirek/0/4092-hogyan-alkalmazzuk-az-oltoanyagegyseget-a-tuzolto-keszulekek-kivalasztasahoz

Az „oltóanyagegység” (OE) egy olyan segédmennyiség, amely lehetővé teszi különböző típusú tűzoltó készülékek esetében a teljesítmények összehasonlítását és a tűzoltó készülékek oltásteljesítményének összeadását. Mit segít ez a készülékek kiválasztásában?

OTSZ 204. § (1) Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza.

Az 1. táblázat a tűzoltó készülékek tűzoltási teljesítményéhez (bevizsgált tűzosztályához) rendel hozzá egy jellemző mennyiséget, az ún. oltóanyagegységet (OE). Az új mennyiség bevezetésére azért volt szükség, mivel a régi előírás (általános esetben) a tűzoltó készülékek darabszámát határozta meg, de sem azok töltettömegét, sem az oltásteljesítményét nem vette figyelembe, azaz a 2 kg töltettömegű szén-dioxiddal oltó (minimális oltásteljesítménye: 21B), és a 12 kg töltettömegű porral oltó tűzoltó készülék (minimális oltásteljesítménye: 43A, 183B) egyformán egy darab készüléknek felel meg. A töltet mennyiségek összehasonlítása csak azonos oltóanyag típusok mellett vezethet eredményre, ami a jogszabályban nem volt kezelhető. Az oltásteljesítmények önmagukban szintén nem összehasonlíthatóak, azaz nem lehet kijelenteni, hogy egy 5A és egy 8A tűzosztályú készülék együttes készenlétben tartása, vagy egy darab 13A teljesítményű készülék nyújt nagyobb védelmet.

A megoldási módszer egy olyan kockázati szintekhez kötött, teljesítmény alapú készülék elhelyezést biztosít, amely a védendő terület nagyságával arányosan növeli a készenlétben tartandó tűzoltó készülékekkel szemben támasztott összteljesítmény-követelményeket úgy, hogy közben viszonylagos szabadságot ad a készülékek típusának, töltettömegének, teljesítményének megválasztásában. Mérnöki szempontból ez nagyobb szabadságot – és ugyanakkor felelősséget – jelent tűzoltó készülékek telepítésekor.

Az „oltóanyagegység” alkalmazásának előnyei:

  • oltásteljesítmények összeadhatóvá válnak,
  • nagyobb szabadság a készülékek megválasztásakor,
  • számítással igazolható megfelelőség az oltásteljesítmény figyelembevételével,
  • lineárisan, és nem ugrásszerűen növekvő összteljesítmény követelmények,
  • tűzvédelmi mérnöki szemlélet.

A bevezetett előírásrendszer egyrészt nem teszi szükségessé a tűzveszélyességi osztályba sorolást, másrészt figyelembe tudja venni a tűzoltó készülékek oltásteljesítményét.

Az oltásteljesítményhez tartozó oltóanyagegységek

OTSZ 204. § (1) Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza.

16. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

 1. táblázat, a Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés alcímhez

A hazai OTSZ az MSZ-EN szabvány vonatkozásában követi a német szabályozást, hozzátéve a MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztályok besorolását. Az első lépés tehát az oltóanyag egységekhez az OE értékek rendelése.