Indul a tűzvédelmi mérnök képzés az NKE-n

forrás: https://www.langlovagok.hu/11863/indul-a-tuzvedelmi-mernok-kepzes-az-nke-n/

Még lehet pótfelvételizni a nappali és levelező tagozaton induló szakra.

Tűzvédelmi mérnöki alapképzési szakot indított a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE). A szeptemberben kezdődő képzés államilag támogatott nappali tagozatára 280 ponttal, levelező tagozatára 389 ponttal lehetett bejutni. Költségtérítéses finanszírozással levelezőn indult, 280 pontos bejutási határral.

Az NKE tájékoztatása szerint a civil képzés célja az építésügyi tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásához szükséges tűzvédelmi mérnöki felsőoktatási végzettséget (tervezési jogosultság) megalapozó ismeretek megszerzése, valamint a tűzvédelmi szakértői tevékenység ellátásához szükséges ismeretek elsajátítása az építmények tűzvédelme, a tűzoltó technikai eszközök, az ipari tűzvédelem és a tűzvizsgálat területén. További cél a beépített tűzvédelmi berendezések (automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések) tervezői és kivitelezői részére előírt tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány megszerzéséhez szükséges előképesítés biztosítása.

Ezt egészítik ki a hallgatóknak a gazdálkodó szervezetekben foglalkoztatott felsőfokú szakképesítéshez kötött katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi beosztásokhoz tartozó műszaki tervezési, szervezési, elemzési és értékelési feladatok végrehajtására való felkészítése.

Emellett a hallgatók a hivatásos katasztrófavédelem tűzmegelőzési, tűzvizsgálati, tűzoltási és ügyeleti szakterületén, az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságok, illetve az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzvédelmi szakbeosztásaiban végrehajtandó műszaki mérnöki feladatok ellátására is felkészítést kapnak.

A tűzvédelmi mérnöki alapképzési szakot sikeresen elvégző hallgatók tűzvédelmi mérnöki munkakörökben tudnak elhelyezkedni alapvetően a gazdálkodói szférában, illetve a hivatásos katasztrófavédelem hatósági szakterületén, amennyiben az alkalmassági követelményeknek megfelelnek.

A képzés elsősorban azokat a készségeket és kompetenciákat fejleszti, amelyek a mérnöki műszaki feladatok ellátására alkalmassá teszik a hallgatót.

Főbb tantárgyak:

 • Matematika;
 • Mechanika;
 • Kémia;
 • Égés és oltáselmélet;
 • Tűzvédelmi jog és igazgatás;
 • Építészeti tervezés és kivitelezés;
 • Épületgépészet;
 • Épületszerkezetek tűzvédelme;
 • Tűzvédelmi mérnöki módszerek;
 • Létesítés és használat tűzvédelme;
 • Tűzeseti diagnosztika és rekonstrukció.

A szak leírása innen, a tanterv innen, a képzési és kimeneti követelmények innen tölthetők le.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen most elsőként induló szakra augusztus 5-ig még lehetőség van pótfelvételizni a felvi.hu oldalon keresztül.