Jogszabályváltozások a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezéseknél

forrás: https://www.langlovagok.hu/12202/jogszabalyvaltozasok-a-beepitett-tuzjelzo-es-tuzolto-berendezeseknel/

Az egyik módosítás szükségességére a Lánglovagokon hívtuk fel a figyelmet.

A Magyar Közlöny december 23-án megjelent 2022. évi 213. számában több jogszabály-módosítás kihirdetése történt meg a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések kapcsán.

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Egy éves lemaradását is sikerül behoznia a kormánynak a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításával. Ahogy a Lánglovagok.hu-n felhívtuk a figyelmet, 2021. december 29-ig volt hatályban a 39/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet, amire a jogszabály hivatkozik.

A 2/A. § (1) bekezdés a) pontjának 2023. január 1-jei módosításával a beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervezői tevékenység végzésének egyik feltétele a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet 3. mellékletében megállapított műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettség lesz.

491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a meglévő berendezés átalakítását, bővítését nem kell engedélyeztetni, ha az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók száma a naptári évben legfeljebb összesen 10 darabbal módosul, és a jelzési zóna határa nem változik.

Ez 2023. január 1-jén arra módosul, hogy a meglévő berendezés átalakítását, bővítését nem kell engedélyeztetni, ha a beépített tűzjelző berendezés eszközeinek száma a naptári évben legfeljebb összesen 10 darabbal módosul, és a jelzési, riasztási zóna határa nem változik.

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés g) pontja szerint a Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét jelöli ki, amely azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott.

A 2023. február 1-jétől hatályos verzió szerint a Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét jelöli ki, amely azon beépített tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben eljár, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott.

A 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete is bővül 2023. február 1-jén. Az új, 21a sora szerint a jogszabály vagy hatóság által előírt fokozott üzembiztonságú tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása 100 ezer forinttól 3 millió forintig terjedő tűzvédelmi bírsággal járhat.