Megjelent a biológiai úton lebomló poliolefinanyagok vizsgálataira és követelményeire vonatkozó MSZ 29017 szabvány

forrás: https://prod.mszt.hu/hu-hu/szabvanyositas/hirek/2022/05/lebomlo-poliolefinanyagok

Az MSZT a BSI engedélyével, a PAS 9017 (Plastics. Biodegradation of polyolefins in an open-air terrestrial environment. Specification) alapján kiadta az MSZ 29017:2022 Műanyagok. A poliolefinek biológiai lebomlása szabadtéri, földfelszíni környezetben. Előírás című szabványt. A szabvány alkalmazása hozzájárulhat a korszerű, biológiailag lebomló poliolefinanyagok hazai elterjedéséhez, és ennek következtében csökkenhet a természetet terhelő műanyaghulladék mennyisége.

a kép forrása: https://prod.mszt.hu/hu-hu/szabvanyositas/hirek/2022/05/lebomlo-poliolefinanyagok

A poliolefinalapú műanyagok alkalmazása pl. csomagolásra, jelentős mértékben megnövekedett az elmúlt évtizedekben. A műanyagok közül a poliolefinalapúakból válik leginkább szemét. A poliolefinanyagok ellenállnak a környezeti és a biológiai hatásoknak, így egyre inkább felhalmozódnak és akár mikroműanyagként is szennyezik a talajt, a vizeket és a levegőt. A poliolefinanyagok további, szennyezésmentes felhasználása céljából kifejlesztették a biológiai lebomlást lehetővé tevő adalékokat tartalmazó poliolefinanyagokat. Bár a műanyagok lebomlására sok szabvány készült, de a poliolefinanyagok talajban való biológiai lebomlásának értékelésére átfogó módszert eddig nem dolgoztak ki. A 2022. május 1-jén közzétett MSZ 29017 a talajban való biológiai lebonthatóság több lépésből álló vizsgálati módszerét és a vonatkozó követelményeket is tartalmazza.

Ezt a szabványt biológiai úton lebontható adalékanyagot és/vagy komponenst tartalmazó poliolefinfóliákra és merev polimerekre alkalmazzák, amelyek további adalékként töltőanyagot, színezőanyagot vagy bármely más, a poliolefinanyag funkcionalitását segítő adalékanyagot vagy komponenst is tartalmazhatnak.

A szabvány célja a poliolefinek biológiai lebonthatóságát biztosító technológiák hatékonyságának egységes értékelése a megadott feltételek mellett vizsgált poliolefinanyag biológiai lebomlásának értékelésére vonatkozó adatok megadásával.  Csak e szabvány szerinti vizsgálat minden lépésére (az öregítési, az ökotoxikológiai, a karbonilindex-, a molekulatömeg-vizsgálatra és a biológiai lebomlás értékelésére) vonatkozó követelmények teljesítése esetén tekinthető egy adott összetételű poliolefinanyag megfelelőnek.

A szabványnak nem célja, hogy a biológiai lebonthatóságra vonatkozó nyilatkozatok vagy a termékek megfelelőségi nyilatkozatainak készítésére alkalmazzák. Azonban a szabvány követelményeinek teljesítése számszerű bizonyítékot nyújthat a poliolefinanyagok biológiai lebomlására vonatkozó, az MSZ EN ISO 14021 és az MSZ ISO/TS 17033:2022 szerinti környezeti címke és etikai nyilatkozat alkalmazásához.

A szabvány alkalmazásával Magyarországon is elterjedhetnek a korszerű, biológiailag lebomló poliolefinanyagok, és így csökkenhet a természetet terhelő műanyaghulladék mennyisége.