Minden társasházra kötelező a villámhárító?

forrás: https://www.tht.hu/hirek/minden-tarsashazra-kotelezo-a-villamharito/1678

Azt hallottam, hogy minden házhoz szükséges villámhárítónak lenni! És úgy hallottam büntetnek?? Amennyiben ez így van mi ennek a határideje? – A THT kérdést teszek fel rovatában tette fel a kérdést egyik olvasónk Dr. Kiss Balázs Károlynak, a THT jogi szakértőjének.

A válasz a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel adható meg a legrészletesebben:

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

144. § * Nem kötelező villámvédelmet létesíteni

a) az épület terepszinti csatlakozásának legalsó és a tetőfedés legmagasabb pontja között legfeljebb 10 m magasságú

aa) egy lakóegységet vagy csak egymás mellett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületen,

ab) legfeljebb 200 m2 alapterületű – a 12. mellékletben foglalt 1. táblázatban nem szereplő – közösségi épületen,

ac) legfeljebb 400 m2 alapterületű, egymás felett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben, ha a tető anyaga A1-A2 tűzvédelmi osztályba tartozik,

b) olyan műtárgyakon, amelyek esetében az emberélet elvesztésének villámvédelmi kockázata az építmény kialakításából, rendeltetéséből következően hasonló ahhoz, mint amekkora kockázatnak a személyek a természetes környezetben is ki vannak téve,

c) a nyomvonalas műszaki létesítményeken, kivéve

ca) a felszín feletti nagynyomású, illetve fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító, elosztó csővezetékek,

cb) az olyan kötélpályás felvonók vagy egyéb nyomvonalas műszaki létesítmények, amelyek villámvédelmét önálló, kifejezetten az adott típusú nyomvonalas műszaki létesítményre vonatkozó szakmai műszaki előírás szabályozza.

A szabályozás már hatályos! Az aktuális tűzvédelmi szabályokról, azok ellenőrzésének mikéntjéről a THT – Társasházi Háztartás november 17-ei Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo rendezvényén lesz szó, melyre ide kattintva regisztrálhat.