Munkabaleseti statisztika 2020. I. félév

A tájékoztató a 2020. augusztus 8.-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti jegyzőkönyvek összesített feldolgozott adatait tartalmazza.

forrás és a teljes tájékoztató a következő linken érhető el: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=765

A Tájékoztató a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 15. § b) pontja alapján készült,   és   csak   a   munkavédelmi   hatóság   hatáskörébe   tartozó   adatokat   tartalmazza.   A munkabaleseti adatok a három munkanapot meghaladó munkaképtelenséget, ill. a halált okozó munkabaleseteket tartalmazzák.

A  táblázatokban  használt  fogalmak  megegyeznek  az  Mvt.  87.  §-ának  3.  pontjában  szereplő meghatározásokkal.

1.   Az összes munkabaleset száma az elmúlt 5 évben (a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján a külföldön és közúton történt munkabalesetekkel együtt)

A  3  munkanapot  meghaladó  munkaképtelenséget  okozó  munkabalesetről  készült  munkabaleseti jegyzőkönyvet   a   tárgyhót   követő   hónap   8.   napjáig   a   munkáltatónak   meg   kell   küldenie   a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóság részére. A munkabaleseti adatokat a munkavédelmi  hatóságoknál  tárgyhót  követő  hónap  végéig  dolgozzák  fel,  egyes  egyedi  ügyeket leszámítva  (pl.  munkáltatói  kivizsgálás  elhúzódása,  jogkövetés  hiánya,  jogvita  esetén).  Az  elmúlt évek tapasztalatai alapján a munkabalesetek bekövetkezését követő hónap végéig a feldolgozottsági arány hozzávetőleg a 95%-ot éri el.

A  halálos  munkabalesetek  esetén  akár  30%  különbség  is  lehet  a  munkabaleseti  jegyzőkönyvek feldolgozása  szerint  és  a  munkabaleset  bekövetkezésének  ideje  szerint  kimutatott  munkabaleseti adatok között

2.   Összehasonlító adatok a munkabalesetek alakulásáról (a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján)


4.   A munkabalesetek megoszlása a munkáltatói létszám-kategória alapján (a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján)


5.   A munkabalesetek megoszlása a korcsoport alapján (a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján)


6.   A munkabalesetek megoszlása az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztályának szakmai vezetése által meghatározott egyedi csoportosítás szerinti nemzetgazdasági áganként és nemenként (a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján)


10. A munkabalesetekkel kapcsolatos munkavédelmi hatósági intézkedések 2020.01.01. és 06.30. között