Munkavállalói biztonság és egészségvédelem a zöld munkahelyeken

forrás: https://osha.europa.eu/hu/emerging-risks/green-jobs

Az EU keményen munkálkodik azon, hogy a gazdasági növekedést és a környezetvédelem szükségességét egyensúlyba hozza. Ennek érdekében ambiciózus célokat tűzött maga elé az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése, az energiahatékonyság növelése, a megújuló energiák előmozdítása és a hulladék csökkentése terén.

Törekvései nyomán számos zöld munkahely jött létre – olyan munkahelyek, amely hozzájárulnak a környezet megóvásához, vagy korábbi állapotának helyreállításához. Ha azonban azt szeretnénk, hogy ezek a munkahelyek valóban fenntarthatóak legyenek, biztonságos, egészséges és tisztességes munkakörülményeket kell biztosítanunk az ott dolgozók számára. Egy zöld munkahelynek a munkavállalók és a környezet szempontjából egyaránt megfelelőnek kell lennie.

Melyek a zöld munkahelyek?

Zöld munkahely számos munkahely lehet, különböző ágazatokban, sokféle munkaerőt foglalkoztatva. A kifejezésnek több különböző meghatározása létezik, például azok, amelyeket az ENSZ Környezetvédelmi Programja, az Európai Bizottság és az Eurostat használ. Zöld munkahely alatt azonban mindig olyan munkahely értendő, amely valamilyen módon hozzájárul a környezet megőrzéséhez vagy helyreállításához. Ide tartoznak az ökoszisztéma és a biológiai sokféleség védelmét vagy az energia- és a nyersanyagfogyasztás, illetve a hulladék és a szennyezés mértékének csökkentését elősegítő munkakörök. Az EU-OSHA-nál célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy e munkahelyeken is megfelelő munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre van szükség. A valóban intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez való hozzájárulás és az Európai Bizottság Európa 2020 stratégiája célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a zöld munkahelyeken biztonságos, egészséges és tisztességes munkakörülményeket kell biztosítani.

Hogyan nő a „zöld gazdaság”?

Az Európai Bizottság Európa 2020 stratégiája hangsúlyozza, hogy olyan fenntartható növekedésre van szükség, amely alacsony szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-hatékony gazdaságot épít. Hogy mindez megvalósulhasson, az EU célul tűzte ki maga elé, hogy csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, Európa energiaszükségletének kielégítése során pedig növeli a megújuló energiaforrások arányát és növeli az energiahatékonyságot. E célkitűzések teljesítése a „zöld gazdaság” rohamos növekedését fogja eredményezni: a megújuló energiák és az energiahatékonyság 1990-es szinthez képest mért 20%-os növelésére irányuló célkitűzés például várhatóan több mint egymillió új munkahely létrejöttéhez fog vezetni. A zöld gazdaságon belül a nap- és a szélenergia, a biomassza-technológia és a hulladék-újrahasznosítás területein tapasztalható a leggyorsabb növekedés.

Miért fontos a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kérdése a zöld munkahelyeken?

A „zöld” szót hajlamosak vagyunk a biztonsággal társítani, de ami jó a környezetnek, még nem feltétlenül jó a zöld munkahelyeken alkalmazott munkavállalók egészségvédelme és biztonsága szempontjából. Néhány esetben már eddig is szemtanúi voltunk annak, hogy a környezet védelmét szolgáló új jogszabályok és technológiák alkalmazása során a munkavállalók nagyobb kockázatnak lettek kitéve. A hulladéklerakókban tárolt hulladék mennyiségének csökkentésével például nőtt a hulladékfeldolgozást végző munkavállalók körében előforduló balesetek és betegségek száma.

A zöld munkahelyeken alkalmazott új technológiák és munkafolyamatok új veszélyforrásokat teremthetnek, amelyek kezeléséhez a készségek új csoportjára van szükség: a „régi” munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági ismereteket nem lehet egyszerűen átültetni. Egy napenergiával működő vízmelegítő berendezés felszereléséhez például egyszerre van szükség egy tetőfedő, egy vízvezetékszerelő és egy villanyszerelő készségeire.

A zöld gazdaság növekedésének várhatóan gyors üteme készséghiányt idézhet elő, ami azzal járhat, hogy a tapasztalatlan munkavállalóknak olyan folyamatokban kell részt venniük, amelyekre nem képezték ki őket, és ezért veszélybe kerülhet az egészségük és biztonságuk. A munkaerőn belüli, készségek mentén tapasztalható polarizáció is erősödhet, amely az alacsonyan képzett munkavállalókat arra késztetheti, hogy rosszabb munkakörülményekkel is beérjék. Végül, de nem utolsósorban a gazdasági és politikai nyomás is a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szempontok figyelmen kívül hagyásához vezethet.

Ahhoz, hogy a zöld munkahelyek valóban fenntarthatóak legyenek, biztosítanunk kell, hogy a környezet mellett a munkavállalók egészségének és biztonságának is a javára szolgáljanak. A zöld gazdaságban, csakúgy mint máshol, a megfelelő munkahelyi biztonság és egészségvédelem döntő szerepet játszik a versenyképesség és a termelékenység növelésében. Ezért e gyorsan fejlődő területen is biztosítanunk kell, hogy ami jó a környezetnek, jó legyen a munkavállalóknak is.

Mit tesz az EU-OSHA a zöld munkahelyek új és újonnan felmerülő munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kockázatainak megelőzése érdekében?

A zöld gazdaság növekedésének várhatóan gyors ütemére tekintettel fontos, hogy már megjelenésük előtt számolni tudjunk minden olyan új és újonnan felmerülő munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kockázattal, amely a zöld munkahelyeken előfordulhat. Ennek érdekében az EU-OSHA részletes előrejelző vizsgálatot folytatott, amelyben áttekintette, hogy 2020-ig várhatólag hogyan fognak fejlődni a zöld munkahelyek, és ez milyen kihívásokat tartogathat a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén. A vizsgálat során az EU-OSHA számos lehetséges jövőbeni forgatókönyvet felállított aszerint, hogy miként fejlődhetnek a zöld technológiák különböző gazdasági és társadalmi körülmények között. A vizsgálat célja, hogy felhívja a figyelmet e terület esetleges munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kockázataira és különböző eszközökkel segítse – elsősorban az uniós politikai döntéshozókat – a jövő munkahelyeinek kialakításához, valamint az európai munkavállalók egészségének és biztonságának megőrzéséhez.

További információ:

Előretekintési jelentés a zöld munkahelyeken belüli munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről

A jelentés és a forgatókönyvek összefoglalója

A forgatókönyvekben szereplő új és újonnan felmerülő munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kockázatokat bemutató képek

Gyakorlati információ a zöld munkahelyek biztonsági és egészségvédelmi kockázatainak megelőzéséhez

Az EU-OSHA részletesen is megvizsgálta a munkahelyi biztonság és egészségvédelem egyes, környezetbarát technológiákhoz kapcsolódó kérdéseit. A kisléptékű napenergia-hasznosításhoz, a zöld építkezéshez és a szélenergia-hasznosításhoz hasonló technológiákkal a kilátásokat elemző tanulmány részletesen is foglalkozik.

További információk:

Az ellenőrzőlisták segítségével könnyebben azonosíthatja az alkalmazottak egészségével és biztonságával kapcsolatos veszélyeket e környezetbarát technológiák kapcsán, illetve itt talál példákat a megelőzést szolgáló intézkedésekre is. Ezek az ellenőrzőlisták a munkahelyi kockzatértékelési eljárás támogatására is használhatók:

forrás: https://osha.europa.eu/hu/emerging-risks/green-jobs