Munkavédelem területei

A munkavédelem területei 

A munkavédelemnek két területe van: a munkabiztonság és a foglalkozás egészségügy. 

A munkabiztonság a munkakörülmények és a munkavégzés szabályait határozza meg, ill. ezek betartását ellenırzi. Feladata a balesetek megelızése, a bekövetkezett balesetek kivizsgálása, intézkedések, hogy a baleset ne ismétlıdhessen meg. A munkabiztonság a balesetek megelızésére olyan munkakörülményeket alakít ki, amelyek kiküszöbölik a veszélyforrásokat, ill. megóvják azoktól a dolgozókat. 

Veszélyforrás a munkavégzés során (vagy azzal összefüggésben) jelentkező minden olyan dolog, amely a munkát végzı vagy a munkavégzés hatókörében (környezetében) tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet. 

Három csoportba soroljuk őket.
A fizikai veszélyforrások közül a leggyakoribbak:
– a munkaeszközök (pl. szerszámok), a szállító-, anyagmozgató 

eszközök (pl. targonca, daru) mozgása, ill. a termékek és az anyagok mozgása (pl. daruról leszakadó teher); 

– a szerkezetek egyensúlyának megbomlása (pl. anyag, termék lerakása, leemelése miatt megbillenı tartó, rosszul támasztott létra); 

– csúszós felületek (pl. olajos padló);
– éles, sorján, egyenetlen felületek, szélek és sarkok;
– a tárgyak hımérséklete (pl. izzó kovácsdarab, edzéshez használatos szárazjég); – magasság, mélység (pl. leeshetünk vagy a fejünkre hullhat valami);
– a levegı nyomása (pl. keszonban), hımérséklete, áramlása (pl. 

huzatos munkahely);
– a zaj és a rezgés;
– nem megfelelı világítás;
– az áramütés veszélye;
– a poros levegı.
A veszélyes anyag többek között lehet: – robbanó, robbanó keveréket alkotó;
– gyúlékony; 

– mérgezı;
– maró (pl. sav, lúg); – fertızı;
– egyéb, egészségre káros anyag (pl. sugárzó). 

A biológiai veszélyforrások közül a legfontosabbak:
– mikroorganizmusok és anyagcseretermékük (pl. baktériumok, gombák); 

– makroorganizmusok (növények, állatok);
– fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevételek (pl. monoton munka).
Aki nem tartja be a munkavédelmi szabályokat, a gépet, berendezést, 

szerszámot nem rendeltetésszerően használja, vakmerı kockázatot vállal (vagy vállaltatnak vele). A kockázat nem a munkavégzés velejárója! A dolgozó nem köteles teljesíteni az olyan utasítást, amelynek végrehajtása 

munkavédelmi szabályba ütközik (pl. nincs meg a szükséges védıfelszerelés). Meg kell tagadnia a munkavégzést, ha annak teljesítése a saját vagy más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. A munkabiztonság célja, hogy a munkát végzı ne kerüljön közvetlen kapcsolatba a veszélyforrásokkal, ill. ne tartózkodjon a veszélyes térben. 

Sajnos a legnagyobb elıvigyázatosság ellenére is bekövetkezhet olyan mőködési zavar vagy személyi mulasztás, amely balesetet okoz. 

A munkabiztonság feladata a megtörtént balesetek elemzése és a szükséges intézkedések meghozatala hasonló balesetek megelızése érdekében. 

A munkabiztonság a munkaeszközzel, géppel, berendezéssel foglalkozik, a foglalkozás-egészségügy a munkát végzı emberrel, az ıt érı hatásokkal. 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük