Munkaviszony megszűnése

forrás: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=992

A GFM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának tájékoztatása: a munkaviszony megszűnésekor és megszüntetésekor kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.

A munkaviszony lezárása során a munkáltatónak jogszabályban meghatározott elszámolási (munkabér és egyéb járandóság) és igazolás kiadási, a munkavállalónak munkakör átadási és elszámolási kötelezettségei állnak fenn. A munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások a munkavállaló újbóli elhelyezkedése, az álláskeresési ellátások és az adóbevallás miatt lényegesek.

A dokumentumok átadását abban az esetben is teljesíteni kell, ha esetleg valamilyen (jog)vita vagy nézeteltérés van a felek között, akár a munkaviszony megszüntetésének jogszerűségét érintően is.

A munkaviszony megszüntetés jogszerűségének vizsgálatára a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatásköre nem terjed ki, annak elbírálására a bíróság jogosult.  

A munkáltatónak a jogviszony megszűnését be kell jelentenie az állami adóhatósághoz, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. sz. melléklet 3. 2. pontjában foglaltaknak megfelelően.   

Az ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült „Amire a munkaviszony megszűnésekor figyelni kell – jogok és kötelezettségek” témájú kiadványban adunk tájékoztatást. Munkaügyi kérdésben a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályától kérhető tájékoztatás, a https://mvff.munka.hu/ weboldal TÁJÉKOZTATÁS – FELVILÁGOSÍTÁS menüpontja alatt.