Hogyan mondjunk fel a munkavállalónak home office alatt?

forrás: https://www.hrportal.hu/hr/hogyan-mondjunk-fel-a-munkavallalonak-home-office-alatt-20210114.html

„Békeidőben” a munkáltatói felmondás jellemzően úgy nézett ki, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt, papír alapú felmondást vagy ő, vagy a HR-es személyes megbeszélés során átadta a munkavállalónak, egyben – jellemzően – felajánlva a közös megegyezés lehetőségét – írja Fodor T. Gábor munkajogász. Mit lehet tenni most, amikor sokan home office-ban dolgoznak?

a kép forrása: https://www.hrportal.hu/hrblog/munkajog/megtamadhato-a-kozos-megegyezeses-munkaviszony-megszuntetes_-20210118.html

Magyar munkajogászként egészen különösnek hatott a George Clooney főszereplésével játszódó Egek Ura című filmben az a metódus, hogy online közölnek felmondásokat. (Bár a felmondás átadásakor a munkavállaló az irodában volt, és a felmondás, mint jognyilatkozat papír alapon ki volt nyomtatva a filmben, csak a közlő személy volt online, egy másik városban.)

A „rendes vagy közös a szobában” több évtizedes gyakorlata a covid alatt már nem fenntartható. Ha valaki hosszú hónapokig otthon van, akkor nyilván „kilóg a lóláb”, ha a munkáltató hirtelen látni akarja. Ha a munkavállaló sejti, hogy a munkáltató a munkaviszony megszüntetésére készül, akkor mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy elodázza, esetleg szabotálja a felmondás közlését. Ennek még mindig jó módja az, ha a munkavállaló „kiíratja magát” betegszabadságra. A felmondás ugyan az új szabályok alapján közölhető ebben az esetben, tehát postán feladhatjuk, a felmondási idő ugyanakkor nem kezdődik meg, tehát a munkavállaló betegszabadság alatti távolléti díját és a táppénznek a munkáltatóra eső részét fizetnünk kell, másik oldalról a munkavállaló pedig időt – ellátott időt – nyer.

Az adott helyzetnek három megoldása van, de egyik sem tökéletes

Az első, hogy a fent írottak ellenére behívjuk a munkavállalót a céghez a felmondás közlésére. A munkavállaló a legtöbb esetben tudni fogja, hogy miért hívtuk be, a fentiek alapján elképzelhető, hogy szabotálni fogja a találkozót, vagy az is, hogy ügyvéddel érkezik. Ezt el kell fogadnunk, és ennek megfelelően ezekre a lehetőségekre készüljünk fel, lehetőleg mi is hozzunk ügyvédet. Ha sejtjük, hogy a munkavállaló is hoz magával egyet, a szokásosnál jobban készüljünk fel a jogi rizikókra, stb.

A második a postai út használata. Ennek az előnye, hogy a jogszabályok már elég világosan leszabályozzák azt az esetet, ha a munkavállaló nem veszi át a postai küldeményt, vagy az átvételt megtagadja. Ilyenkor azonnal vagy néhány napon belül – a tényállástól függően – kézbesítettnek tekinthető a levél. A megoldásnak két hátránya van. Az egyik a személytelensége. Nem tudjuk a munkavállalóval átbeszélni a helyzetet, nem tudunk számára esetlegesen megoldásokat javasolni. A másik, gyakorlatiasabb probléma az, hogy sokkal nehezebben tudjuk felajánlani neki a közös megegyezés lehetőségét. Természetesen nincs akadálya annak, hogy a felmondás mellé egy közös megegyezést is mellékeljünk, ügyeljünk azonban arra, hogy egyrészt az aláíratlan legyen, tehát először a munkavállaló írja alá, másrészt rendezve legyen benne a levéllel közölt felmondás felek általi visszavonása.

A harmadik lehetőség a felmondás elektronikus úton történő közlése. Jelen írás terjedelme és témája nem teszi azt lehetővé, hogy részletesen ismertessem, hogy milyen feltételei vannak az elektronikus úton történő közlésnek, már csak azért sem, mert ennek kapcsán komoly szakmai viták bontják táborokra a munkajogászokat, és világos bírói gyakorlat még nem alakult ki ennek kapcsán. Egyesek szerint még az is megfelelő, ha sms-ben mondunk fel, a másik véglet szerint viszont csak fokozott biztonságú elektronikus irat minősül csak írásbelinek. Egyértelmű és világos gyakorlat hiányában minden esetben javasolt ügyvéddel konzultálni, ha iratainkat elektronikusan akarjuk közölni.

Látható, hogy a három felvázolt megoldás közül egyik sem tökéletes és könnyen kivitelezhető. Természetesen felvethetőek még további megoldások is – például mi látogatjuk meg a munkavállalót – azonban ezen megoldások kevésbé életszerűek és praktikusak. Az bizonyos, hogy a covid a felmondások közlése kapcsán sem könnyíti meg az életünket.
Általános tanácsként csak annyi adható, hogy minden egyes esetet külön-külön kell mérlegelni, és nem árt, ha jogásszal is konzultálunk.

kapcsolódó tartalom:

https://www.hrportal.hu/hrblog/munkajog/megtamadhato-a-kozos-megegyezeses-munkaviszony-megszuntetes_-20210118.html

A home office, nem távmunka

Fontos elkülöníteni a home office, otthoni munkavégzés fogalmát a távmunkától. Míg a távmunka tartós, a Munka Törvénykönyvében szabályozott és kifejezetten erre vonatkozó munkaszerződéssel jön létre, az otthoni munkavégzés jogilag jelenleg nem rendezett kategória, többnyire eseti jellegű és a normál munkaviszony keretei érvényesek rá, azon belül tekinthető egyfajta egyszerűsítésnek, kedvezménynek vagy a mostani aktuális helyzetben szükségszerűségnek.

Mi a távmunka?
A távmunka a munka és magánélet összehangolásának eszközeként az Európai Unió által is
támogatott munkavégzési forma. A távmunkavégzés keretében a munkavállaló a munkáját
rendszeresen, a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen – jellemzően lakhelyén –,
számítástechnikai eszközök útján végzi, és annak eredményét elektronikusan továbbítja.

Meg kell jegyezni, hogy a bedolgozói munka, az esetenkénti otthon végzett munka vagy a
változó helyen végzett munka nem minősül távmunkának, így ezekre az esetekre a
távmunkavégzésre vonatkozó speciális szabályok nem alkalmazhatók. Az otthon végzett
munka esetén azt szükséges megvizsgálni, hogy arra a felek megállapodása alapján milyen
feltételekkel kerül sor, azaz a munkaszerződésben meghatározott munkahelytől eltérően,
kivételesen, alkalomszerűen, ad hoc jelleggel a munkavállaló otthonában hogyan tehet eleget a
munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettségének.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése az
Mvt. 2. § (2) bekezdése értelmében – így távmunka esetén is – a munkáltató felelőssége,
amelyet nem érintenek a munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei.

Hogyan dolgozz otthonról? Tippek és javaslatok

A koronavírus (COVID-19) terjedésének megfékezése érdekében egyre több hazai vállalkozás esetében kerül előtérbe az otthoni munkavégzés.

A távmunkával kapcsolatos tévhitekkel Dunát lehetne rekeszteni, pedig igenis hasznos módszerről van szó, amit könnyen előnyére fordíthat, nem csupán a dolgozó, hanem az őt alkalmazó cég is.

Ebben a videóban a leghasznosabb javaslatokat, tippeket állították össze az otthoni munkavégzésről: https://www.youtube.com/watch?v=muRZkmaIFhU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3H_G6ne0emG7m-3JmcafzBAM4mVf6jEviwkX8wec6yqBU5PwlDbp_ZT5c