Jogszabályváltozások a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezéseknél

forrás: https://www.langlovagok.hu/12202/jogszabalyvaltozasok-a-beepitett-tuzjelzo-es-tuzolto-berendezeseknel/

Az egyik módosítás szükségességére a Lánglovagokon hívtuk fel a figyelmet.

A Magyar Közlöny december 23-án megjelent 2022. évi 213. számában több jogszabály-módosítás kihirdetése történt meg a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések kapcsán.

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Egy éves lemaradását is sikerül behoznia a kormánynak a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításával. Ahogy a Lánglovagok.hu-n felhívtuk a figyelmet, 2021. december 29-ig volt hatályban a 39/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet, amire a jogszabály hivatkozik.

A 2/A. § (1) bekezdés a) pontjának 2023. január 1-jei módosításával a beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervezői tevékenység végzésének egyik feltétele a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet 3. mellékletében megállapított műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettség lesz.

491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a meglévő berendezés átalakítását, bővítését nem kell engedélyeztetni, ha az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók száma a naptári évben legfeljebb összesen 10 darabbal módosul, és a jelzési zóna határa nem változik.

Ez 2023. január 1-jén arra módosul, hogy a meglévő berendezés átalakítását, bővítését nem kell engedélyeztetni, ha a beépített tűzjelző berendezés eszközeinek száma a naptári évben legfeljebb összesen 10 darabbal módosul, és a jelzési, riasztási zóna határa nem változik.

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés g) pontja szerint a Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét jelöli ki, amely azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott.

A 2023. február 1-jétől hatályos verzió szerint a Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét jelöli ki, amely azon beépített tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben eljár, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott.

A 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete is bővül 2023. február 1-jén. Az új, 21a sora szerint a jogszabály vagy hatóság által előírt fokozott üzembiztonságú tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása 100 ezer forinttól 3 millió forintig terjedő tűzvédelmi bírsággal járhat.

Haladék a tűzvédelmi szakvizsgára a veszélyhelyzet alatt

forrás: https://www.langlovagok.hu/10735/haladek-a-tuzvedelmi-szakvizsgara-a-veszelyhelyzet-alatt/

Tűzvédelmi szakvizsga már tartható, de nem mindenkinek kell rohanni azonnal új bizonyítványt szerezni.

Módosult a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet.

A jogszabály április 29-től a következőkkel egészült ki:

„1/A. § (1) A 2021. március 8. és 2021. április 19. között lejárt, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényessége a lejáratának napjától 2021. augusztus 19-ig meghosszabbodik, ha a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett a részére jogszabályban előírt ismételt tűzvédelmi szakvizsgára 2021. május 19-ig bejelentkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényessége a lejáratának napjától 2021. május 19-ig hosszabbodik meg, ha a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett a részére jogszabályban előírt ismételt tűzvédelmi szakvizsgára 2021. május 19-ig nem jelentkezik be.

(3) Sikeres ismételt tűzvédelmi szakvizsga esetén az új tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi idejét az ismételt tűzvédelmi szakvizsga napjától kell számítani.”