Tájékoztató a veszélyhelyzettel összefüggő ideiglenes szabályokról

A Kormány 177/2020. (V. 4.) rendelete alapján:

A veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig elhalasztható a munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok közül:
– a veszélyes munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata, – a nem veszélyes munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálata.

A villamos berendezések esetében:- a szerelői ellenőrzés, – a szabványossági felülvizsgálat,- a szerelői ellenőrzéssel történő időszakos ellenőrző felülvizsgálat,- a szabványossági felülvizsgálattal történő időszakos ellenőrző
felülvizsgálat.

Továbbá az emelőgép-szerkezeti és fővizsgálat,- a hegesztő berendezések és biztonsági szerelvények időszakos ellenőrzése.

A veszélyhelyzet idején lejáró, a munkavégzés során egyes tevékenységek végzéséhez szükséges kezelői
jogosítványok orvosi érvényessége a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbodik.

A veszélyhelyzet ideje alatt – amennyiben azok végrehajtása a fennálló veszélyhelyzettel összefüggésben kialakult
körülmények következtében aránytalan nehézségbe ütközik – az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 18. mellékletében foglalt 1. táblázatban meghatározott műszaki megoldások időszakos
felülvizsgálatát, karbantartását nem kell végrehajtani.
Az üzemeltetői ellenőrzéseket – amennyiben jogszabály annak végrehajtására hosszabb időt határoz meg – legalább havonta egy alkalommal végre kell hajtani.
Az elmaradt időszakos felülvizsgálat, karbantartás végrehajtására az arra kötelezettnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül – igazolt módon dokumentálva – intézkednie kell.

A jogszabály innen elérhető: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=740