Társasházak Tűzbiztonsága Napok

forrás: https://tolna.katasztrofavedelem.hu/25576/hirek/245408/tarsashazak-tuzbiztonsaga-napok

A Tolna megyei katasztrófavédelmi kirendeltségek a társasházak biztonsága érdekében személyre szabott egyeztetési lehetőséget biztosítottak a társasházak üzemeltetői számára.

a kép forrása: https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hirek

Idén is nagy sikerrel zárult az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által indított Társasházak Tűzbiztonsága Napok rendezvény Tolna megyében. A fórumok a COVID-19 járványhelyzet miatt elsősorban elektronikus felületeken történő kapcsolatfelvétellel valósultak meg. Ezek során lehetőség nyílt a társasházak közös képviselői, kezelői számára, hogy az üzemeltetett épületekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokról és a hatósági ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok megszüntetésének lehetőségéről virtuális formában megtartott „személyes konzultáció” során tájékozódjanak.

A konzultációk során a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi kirendeltségeinek hatósági szakemberei közel 500 társasház 57 kezelőjével vették fel a kapcsolatot, és így szinte a megye teljes területét sikerült lefedni. Az egyeztetések során a katasztrófavédelmi szakemberek az épületek egyedi sajátosságait és adottságait is figyelembe véve adtak a tűzbiztonságot növelő tanácsokat, javaslatokat a lakóközösségek és képviselőik részére.

A társasházak tűzbiztonsága kapcsán a leggyakrabban feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat közzétesszük:

1. Mit lehet tárolni a lépcsőházakban és a tárolókban?
– Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 205. §-ában foglaltaknak megfelelően végezhető a tárolás.

2. Gázpalack tárolására vonatkozó előírások.
– Az OTSZ 191. § (5), (6), (7) és (8) bekezdéseiben foglalt pontok szerint tárolható.

3. Ki végzi a kémények tisztítását, mikor kell elvégeztetni a kémények felülvizsgálatát?
– A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2.§- ában foglalt és a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 3. §-ában foglaltaknak megfelelő személyek végezhetik.

4. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok tárolására vonatkozó szabályok. Éghető anyagok tárolására vonatkozó szabályok.
– Az OTSZ 191. §-ában és a 233. § (1), (2), (3) és (4) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint tárolhatóak.

5. Járművek, mopedek tárolása közös használatú helyeken.
– A járművek és mopedek tárolására vonatkozó szabályok az OTSZ 66.§ (3) bekezdésében és az OTSZ 220. § (2), (3), (4) és (5) bekezdéseiben olvashatóak.

a kép forrása: https://katasztrofavedelem.hu/306/katasztrofatipusok-panellakasok-tuzei

A társasházak tűzbiztonsága kapcsán a leggyakoribb hiányosságokat és a javasolt megoldásokat közzétesszük:

1. Villamos és villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatának hiánya, vagy azok során feltárt szabálytalanságok megszüntetésének hiánya.
– A közös képviselő felelőssége, hogy a villámvédelmi berendezések felülvizsgálatát 6 évenként elvégeztesse, és a feltárt hibákat kijavíttassa, melyek tényét dokumentáltan igazolnia kell.

2. Lépcsőházban történő szabálytalan tárolás (szekrények, kerékpárok, egyéb berendezési tárgyak). Tárolóhelyiségben éghető anyag tárolása.
– Tűzvédelmi házirendben ismertetni kell a lakóközösséggel a tárolásra vonatkozó szabályokat és azok betartására oda kell figyelni. Az OTSZ 205. § szakasz (3) bekezdésében foglaltak szerint lépcsőházak pihenőin kihelyezett növények sem szűkíthetik le a menekülési útvonalat az előírt minimális méret alá, ugyanis azok egy káreset bekövetkezte esetén akadályozhatják a lakókat az épület biztonságos elhagyásában, vagy a tűzoltóegységeket egy beavatkozás idején.

3. Házirend ismertetésének hiánya.
– A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4/A. §-ában foglaltaknak megfelelően: „A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.”
– A Tűzvédelmi házirendet az adott lakóközösség számára jól látható helyen ki kell helyezni. A társasházak lakóival a tűzvédelmi házirendben foglaltakat postaládába helyezett szórólapokon keresztül és közgyűlések alkalmával is meg lehet ismertetni.

4. Társasház lakásaiban PB gázpalackot üzemeltetnek.
– Javasolt a tűzvédelmi házirendbe belefogalmazni és a lakóközösség figyelmét külön felhívni, hogy az OTSZ 191. § (8) bekezdésében foglaltak szerint: „Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.”

Nagyon fontos továbbá, hogy a téli időszakra vonatkozó felkészülésnek is hasznos mozzanata volt a fenti rendezvényünk. A fűtésszezon megkezdésével ugyanis sajnos országos szinten is egyre több lakástűz következett be. Ez Tolna megyét is érintette, hiszen október 15-e, a fűtésszezon kezdete óta 25 ilyen káresetünk történt otthon jellegű létesítményeknél.

Éppen ezért kérünk mindenkit, hogy fogadja meg a téli időszakra vonatkozó tanácsainkat!

Kiemelten fontos elem továbbá a megelőzés, amely emberéleteket menthet! Kis anyagi befektetéssel jelentősen növelhetjük ingatlanunk és családunk biztonságát, ha szén-monoxid és füst érzékelő eszközöket alkalmazunk. Lényeges viszont, hogy ezen eszközök megbízható forrásból származzanak. A döntés megkönnyítése és a lakosság segítése érdekében a katasztrófavédelem egy pozitív (ellenőrzött) listát vezet, amelyről választva a biztonságot megteremthetjük.

Fontos információ továbbá, hogy saját maga és családja elméleti tűzvédelmi ismereteit is frissítheti a következő interaktív tesztek segítségével.

A lakosság tűzbiztonságát a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelten kezeli, ezért felhívja a figyelmet arra, hogy szükség esetén a lakosság az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségeken keresztül továbbra is folyamatosan tájékozódhat.

kapcsolódó cikkek:

https://tolna.katasztrofavedelem.hu/25576/hirek/245542/csak-a-kemeny-fustologjon
https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hirek/245740/ujabb-aldozatokat-szedtek-a-lakastuzek
https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hirek/245829/ujabb-halalos-lakastuz-ezuttal-biatorbagyon
https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hirek/245673/advent-idejen-megno-a-lakastuz-veszelye