Ülésezett a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság

forrás: https://katasztrofavedelem.hu/29/hirek/279984/ulesezett-a-tuzvedelmi-muszaki-bizottsag

On-line videokonferencia keretében, november 27-én tartotta meg éves rendes ülését a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság. A 2014 decemberében megalakult testület olyan tűzvédelmi műszaki irányelveket dolgoz ki, amelyek segítik a tervezőket, kivitelezőket, üzemeltetőket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tűzvédelmi követelményeinek teljesítésében.

A bizottság ülésén részt vett Fülep Zoltán tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő, a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság elnöke, Badonszki Csaba tű. alezredes, a BM OKF tűzvédelmi főosztályának helyettes vezetője, valamint a tűzmegelőzési főosztálytól Wagner Károly tű. alezredes. 

A bizottságban mindazon szakterületek és szakmai szervezetek képviseltetik magukat, amelyek érintettek a megoldások (irányelvek) kidolgozásában. A szakmai bizottság tagja a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara, a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség, a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszéke, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Magyar Szabványügyi Testület, az Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft., valamint az Országos Atomenergia Hivatal egy-egy képviselője.

Az ülést Fülep Zoltán, a bizottság elnöke nyitotta meg, aki a bizottságban folyó munka fontosságát hangsúlyozta, majd az ülés napirendi pontjait ismertette. A bizottsági ülésen részt vevő tagok egybehangzóan elfogadták a bizottság 2023-re vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló beszámolóját. Idén a Li-ion akkumulátor gyártásával, tárolásával, valamint elektromos gépjárművek töltésével és tárolásával kapcsolatos tűzvédelmi létesítési megoldások, a kórházak kialakításával kapcsolatos tűzvédelmi létesítési megoldások és az élelmiszeripar és a mezőgazdaság területén előforduló porok robbanás elleni védelmével kapcsolatos megoldások kidolgozásán négy munkaműhely dolgozott. Összesen hatvanhárom alkalommal üléseztek, a munkában százhuszonnyolc fő vett részt, és nyolc tűzvédelmi műszaki irányelv módosult. 

A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság 2024 első félévére három téma kidolgozását szavazta meg. Ez alapján az elektromos autóbuszok, tehergépjárművek és egyéb elektromos közlekedési eszközök töltésével kapcsolatos tűzvédelmi létesítési megoldások; az akkumulátoros energiatároló rendszerek tűzvédelmi létesítési megoldásainak; valamint az élelmiszeripar területén előforduló porok robbanás elleni védelmével kapcsolatos megoldások kidolgozása (a 2023. évi feladat folytatása) lesz a feladat. A tervek szerint az almunkacsoportok, vagyis munkaműhelyek 2024. július 1-ig dolgozzák ki a témákat. 

2024 második félévére a Tűzterjedés elleni védelem, a Hő és füst elleni védelem, továbbá a Számítógépes tűz- és füstterjedési, valamint menekülési szimuláció tűzvédelmi műszaki irányelv módosítását, bővítését határozta meg a bizottság.

A bizottság elnöke végezetül ismertette a munkacsoporti vezetők terén bekövetkezett változásokat, majd az ülésen résztvevők megvitatták a hozzászólásait, észrevételeit.