Változás a tűzvédelmi bírságnál

forrás: https://www.langlovagok.hu/10518/valtozas-a-tuzvedelmi-birsagnal/

a kép forrása: https://fejer.katasztrofavedelem.hu/24350/tuzvedelmi-birsag

Némileg módosították a bírságolási tételeket és az összegeket.

Módosult a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény. A január 1-jén hatályba lépett változás szerint a honvédelemért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások kivételével közigazgatási szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható az alábbi közigazgatási szabályszegések miatt indult közigazgatási hatósági eljárásokban:

  • tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő,
  • tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő,
  • kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárvatartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül,
  • épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése,
  • szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel vagy oltóvíz-felhasználás akadályozása,
  • a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása,
  • tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével),
  • jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása,
  • ha az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja.

Ezzel törvényi szintre emelték azt, amit a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet is meghatároz, miszerint mely szabálytalanságoknál kötelező a tűzvédelmi bírság kiszabása.

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete is módosult január 1-jén. Ebben nevesítenek tűzvédelmi szabálytalanságokat, és hozzá tartozóan a tűzvédelmi bírság legkisebb és legnagyobb mértékét.

Ebből néhány változás:

RÉGI:

5. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított
20 000 – 800 000 Ft (kiszabása kötelező)

6. Tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított
30 000 – 1 millió Ft (kiszabása kötelező)

7. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal
30 000 – 1,2 millió Ft (kiszabása kötelező)

ÚJ:

5. Kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, ha a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál
40 000 – 1,5 millió Ft (kiszabása kötelező)

6. Kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, az 5. sortól eltérő egyéb esetben
30 000 – 1,2 millió Ft (kiszabása kötelező)

RÉGI:

9. Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése
20 000 – 500 000 Ft (kiszabása kötelező)

ÚJ:

7. Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése, ha a menekülési útvonal, a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál
30 000 – 1 millió Ft (kiszabása kötelező)

8. Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése a 7. sortól eltérő egyéb esetben
20 000 – 800 000 Ft (kiszabása kötelező)

RÉGI:

18. Tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)
10 000 – 30 000 Ft

ÚJ:

Tűzoltó készülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) alapkarbantartás elmulasztása esetén
10 000 – 30 000 Ft

Tűzoltó készülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) közép- vagy teljes körű karbantartás elmulasztása esetén
20 000 – 30 000 Ft

A jogszabályváltozás nyomán az eddigiektől eltérően már nem kötelező büntetési tétel, ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított.

A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv és a Tűzvédelmi Házirend hiánya vagy nem megfelelősége nem lett a kormányrendeletben nevesítve, így azért továbbra is 20-60 ezer forintig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki.