A GFM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának tájékoztatása – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséről.

forrás: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=930

A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok körében a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre, melyet írásba kell foglalni.  

A felek által aláírt, a lényeges tartalmi elemeket magában foglaló, írásban megkötött munkaszerződés és az állami adóhatósághoz bejelentett jogviszony az alapja a jogszerű foglalkoztatásnak.

A munkavállaló azt követően kezdheti meg a munkát, hogy a munkáltató a munkaszerződés megkötésére és a bejelentésre vonatkozó – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény VII. fejezetében, és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. számú mellékletében előírt – kötelezettségeit teljesítette. A munkaviszony kezdetének napja a munkaszerződés megkötését követő nap, ha a felek ettől eltérően nem állapodnak meg.  

A munkaszerződés kötelező tartalmi eleme a munkavállaló alapbére és munkaköre. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései szerint:

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől

  • havibér alkalmazása esetén 232 000 forint,  
  • hetibér alkalmazása esetén 53 340 forint,
  • napibér alkalmazása esetén 10 670 forint,
  • órabér alkalmazása esetén 1334 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől

  • havibér alkalmazása esetén 296 400 forint,
  • hetibér alkalmazása esetén 68 140 forint,
  • napibér alkalmazása esetén 13 630 forint,
  • órabér alkalmazása esetén 1704 forint.

A munkavállaló a bejelentését a https://magyarorszag.hu/ portálon keresztül belépve a https://ugyfelkapu.neak.gov.hu/oepu/keret.jsp felületen, biztosítotti jogviszonyának lekérdezésével ellenőrizheti.    Az alapvető ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült „A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése” témájú kiadványban adunk tájékoztatást. A részletesebb szabályok a munkáltatók és munkavállalók részére készült munkaügyi útmutatókban érhetők el.