A GFM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának tájékoztatása – a munkaviszonyra vonatkozó bejelentések és a foglalkoztatói befizetések lekérdezéséről.

forrás: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=940

A munkaviszonyban való foglalkoztatás jogszerűen írásba foglalt munkaszerződéssel és az adóhatósághoz való bejelentéssel történhet. A bejelentés több szempontból is fontos a munkavállaló számára.

Rendezett jogviszonnyal biztosítható a foglalkoztatás jogi biztonsága és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése. A munkavállaló bejelentés hiányában vagy nem a tényleges munkaidőnek megfelelő bejelentéssel rövid és hosszú távon is negatív hatásokkal szembesülhet munkavállalása során, valamint az azt követő időszakban.

A munkavállaló saját maga is meggyőződhet arról, hogy a munkáltatója bejelentve, szabályosan foglalkoztatja-e, mivel elektronikus lekérdezés útján ellenőrizheti az adatokat. A lekérdezés a biztosítotti jogviszony bejelentése mellett, a foglalkoztató által közölt járulékadatokra, valamint a társadalombiztosítási egyéni számlára teljesített foglalkoztatói befizetésekre is irányulhat.

A lekérdezési módokról a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült „Szabályosan foglalkoztatnak? Te is tudod ellenőrizni!” témájú kiadványban adunk tájékoztatást.

Amennyiben a foglalkoztató a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségét nem teljesítette, a munkavállaló panasszal a munkavégzés helye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz, mint foglalkoztatás-felügyeleti hatósághoz fordulhat. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóságok elérhetőségei megtalálhatók a www.kormanyhivatal.hu illetve a https://mvff.munka.hu weboldalon, az Elérhetőségek menüpontban.

A panasz személyes megjelenés útján, telefonon és írásban postai vagy elektronikus úton, illetékmentesen terjeszthető elő.

A bejelentés nélküli foglalkoztatás következményeiről, negatív hatásairól „A be nem jelentett munka, azaz a feketemunka és annak hátrányai” témájú kiadványban tájékozódhat az alábbi elérhetőségen:

https://mvff.munka.hu weboldalon a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001/Munkaügyi kiadványok menüpontban.