A GFM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának tájékoztatása – a vasárnapi és munkaszüneti napon végzett munka speciális eltérő szabályairól.

forrás: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=964

A munkáltató jogosult a munkarenden belül a munkavállaló munkaidejét beosztani, hogy melyik napon, melyik időponttól, meddig kell munkát végeznie. Az általánostól eltérő, speciális munkaidő-beosztási szabályokat kizárólag a jogszabály által előírt esetekben alkalmazhat. A munkavállaló vasárnap és munkaszüneti napon rendes és rendkívüli munkaidőben csak kivételesen, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben meghatározott esetekben végezhet munkát. Ehhez a munkáltató által folytatott tevékenységnek vagy a munkakörnek a sajátossága adhat alapot, a termelés és a szolgáltatások szükségleteihez, illetve a közérdek szolgálatához igazodóan. A vasárnapi munkavégzésre beosztás jogcímétől függ, hogy a munkáltató köteles-e a vasárnapi 50 %-os bérpótlék megfizetésére, míg munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén minden esetben a 100 %-os bérpótlék megilleti a munkavállalót.   

Az ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült „A vasárnapi és munkaszüneti napon végzett munka speciális eltérő szabályai” témájú kiadványban adunk tájékoztatást.

Részlet a „A vasárnapi és munkaszüneti napon végzett munka speciális eltérő szabályai” témájú kiadványból: