Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása – a kockázatértékelési segédlet és a pszichoszociális kockázatértékelési útmutató aktualizálásáról

forrás: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=806

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. § szerint a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel.

A Kockázatértékelési Segédlet és a Pszichoszociális Kockázatértékelési Útmutató aktuakizálásra került az eltelt időszakban bekövetkezett, munkavédelmet érintő szervezeti- és jogszabályváltozások, valamint az új hatósági valamint jogalkalmazói tapasztalatok alapján.

Az elkészített új, egységes szerkezetbe foglalt Segédlet és Útmutató célja a kockázatértékelésre vonatkozó legfontosabb előírások összefoglalása és a kockázatértékelés elkészítéséhez a gyakorlat szempontjából jelentőséggel bíró ismeretek átadása, de nem jelenti a már meglévő kockázatértékelés átdolgozását vagy újbóli elkészítését, amennyiben az megfelel a jogszabályokban előírt követelményeknek.

A segédlet és mellékletei az alábbi linken érhetők el:Segédlet a munkahelyi kockázatértékelés elvégzéséhez
1. számú melléklet: Az egyes munkahelyi kóroki tényezőkkel kapcsolatos legfontosabb speciális jogszabályi rendelkezések (külön jogszabályokban meghatározott szempontok) a kockázatbecsléssel/kockázatértékeléssel összefüggésben
2. számú melléklet: Munkahigiénés mérések egyes határértékkel szabályozott kóroki tényezők esetén
3. számú melléklet: A veszélyes vegyi anyagok jelenlétéből keletkező kockázatok
A pszichoszociális kockázatok értékelése – útmutató letöltése