Kinek nem kell Tűzvédelmi Szabályzatot készíteni?

forrás: https://www.vedelem.hu/hirek/0/3978-kinek-nem-kell-tuzvedelmi-szabalyzatot-kesziteni

Az állam működésének egyszerűsítéséről szóló rendelettervezet jelentősen szűkítené a Tűzvédelmi Szabályzat készítésére kötelezettek körét. Ezzel egyidejűleg több új elem bevezetését feltételezi, és új fogalmakkal szembesít bennünket. Mi olvasható ki a tervezetből? Milyen kötelezettségek vannak ma? Mi változhat?


Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló törvénytervezet 14. pontja „A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása”-ról szóló 23. §. tervezet szövege szerint:

Tűzvédelmi Szabályzat készítése kötelező

 • az eddigi öt helyett ötven munkavállaló felett;
 • 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség megléte esetén;
 • az eddigi minden kereskedelmi szálláshely helyett, a 10 főnél nagyobb befogadóképességű kereskedelmi szálláshelyeknél. 

Tűzvédelmi Szabályzat készítése nem kötelező

Az ez alatti kör számára a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter (belügyminiszter) rendeletben, általános tűzvédelmi szabályzatot ad ki, amit a Tűzvédelmi Szabályzat készítésére nem kötelezett kisebb szervezetek kötelesek a munkavállalóik, továbbá a munkavégzésben részt vevő családtagjaik részére elérhetővé tenni. Vagyis itt

 • nem kellene a területre adaptált Tűzvédelmi Szabályzatot készíteni és
 • nem lenne oktatási kötelezettség sem,
 • az általános tűzvédelmi szabályzatnak csak elérhetőnek, azaz rendelkezésre állónak, igénybe vehetőnek kell lennie.

A tervezet szerint ugyancsak nem kell Tűzvédelmi Szabályzatot készítenie:

 • az ingatlan bérlőjének, használójának, amennyiben az épület, épületrész üzemeltetője rendelkezik az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi szabályzattal.
 • Ebben az esetben az üzemeltető köteles a bérleti, használati szerződés megkötését követően a tűzvédelmi szabályzat egy példányát a bérlő, használó rendelkezésére bocsátani.

Ez azt feltételezi, hogy

 • az üzemeltetőnek ismernie kell minden bérlő tevékenységét és
 • bérlő változás esetén módosítania kell a szabályzatot.

Tűzvédelmi ismeretek

A Tűzvédelmi tv. 22. § (3) bekezdése, eddig általános kötelezettségként írta elő,

 • a munkáltatónak gondoskodnia kell arról munkavállalók a munkavégzés megkezdése előtt elsajátítsák a tűzvédelmi ismereteket és
 • a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék, valamint
 • az évenkénti tűzvédelmi oktatást.

Tűzvédelmi tv. 22. § (3) bekezdése tervezett módosítása szerint:

 • a munkáltatónak gondoskodnia kell arról munkavállalók a munkavégzés megkezdése előtt megismerjék a tűzvédelmi ismereteket.

A ma kötelező előírás, hogy elsajátítsák, a tervezett előírás, hogy megismerjék. Ez jelentős különbség!

 • Az elsajátítás feltételezi, hogy a dolgozó teljes tudást szerez, ismeretre tesz szert. Ez feltételezi az oktatást.
 • A megismerés eredményeként a dolgozó megtudja valamiről, esetünkben a munkahelyi tűzvédelemről, hogy az micsoda vagy milyen. Ez nem feltételezi az oktatást és a tudást sem. 

Munkáltatók kockázati osztályba sorolása

Tűzvédelmi tv. 22. § (3) bekezdése tervezett módosítása szerint:

 • a belügyminiszter rendeletében kockázati osztályba sorolással meghatározza azon munkáltatókat, akik esetében évenkénti tűzvédelmi oktatást kell tartani.

Miután eddig a létesítmény volt a kockázatba sorolás legfontosabb eleme, ez azt feltételezi, hogy

 • a munkáltatókat kell miniszteri rendeletben kockázati osztályba sorolni, ami teljesen új elem és erre feltételezhetően bonyolult kockázati mátrixot kell kialakítani, vagy
 • a munkáltató meglévő létesítményeinek kockázati osztályba sorolásával és azok összesítésével fogják meghatározni hol kötelező tűzvédelmi oktatást tartani.   

Ki készítheti a Tűzvédelmi Szabályzatot?

A jelenleg érvényes előírások szerint:

 • Tűzvédelmi szabályzat készítésére és módosítására is minimum középfokú tűzvédelmi képzettséggel rendelkező jogosult.
 • Ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, ott erre felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

Ki készítheti a tűzvédelmi oktatás tananyagát?

A jelenleg érvényes előírások szerint:

 • Kötelezően középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazása esetén legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező készítheti.
 • Kötelezően felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazása esetén kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező készítheti.
 • A tűzvédelmi oktatás tananyagát a tananyag készítésére jogosult vagy az általa felkészített személy oktathatja.