A GFM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának tájékoztatása – a fiatalkorúak és a tanulók foglalkoztatásának szabályairól.

forrás: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=947

A fiatalok harmonikus testi, lelki és értelmi fejlődésének védelme kiemelten fontos a társadalmi életben és a munka világában.

A fiatalkorúak és a tanulók munkaügyi ismereteinek megalapozása és bővítése, munkaügyi tudatosságuk fejlesztése segítséget nyújt munkába lépésük előtt és munkavégzésük során, hogy jogaikat megismerhessék és érvényesíthessék.

Fiatalkorúnak a munkajogi szabályok értelmében a 18. életévét be nem töltött személy minősül. A fiatalkorúak foglalkoztatása többféle formában történhet, az adott foglalkoztatási formára vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazásával.     

A munkaviszonyban és a polgári jogviszonyban (pl. vállalkozási, megbízási szerződés alapján) történő munkavégzésre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  

A munkajog különös szabályokkal védi a fiatalkorúakat, mely az életkori korlátozásokban, a jogviszony létesítésének feltételeiben, speciális munkaidő és pihenőidő – előírásokban nyilvánul meg.

A diákok körében gyakori az egyszerűsített foglalkoztatás (pl. nyári időszakban alkalmi munka, idénymunka), valamint az iskolaszövetkezetek közreműködésével való foglalkoztatás, mely nagyobb garanciát nyújt a foglalkoztatás biztonságára. Közérdekű önkéntes tevékenység keretében ellenszolgáltatás nélkül történik a munkavégzés. A szakképző intézményben tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakképzési munkaszerződéssel vehet részt a duális képzőhelyen, munkaviszony keretében. Munkaügyi kérdésben a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályától kérhető tájékoztatás, a https://mvff.munka.hu oldal TÁJÉKOZTATÁS – FELVILÁGOSÍTÁS menüpontja alatt.

Az alapvető ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült „A fiatalkorúak és a tanulók foglalkoztatásának szabályairól” témájú kiadványban adunk tájékoztatást.